Kết quả 1 - 10 của 2888 các kết quả có nội dung Chú Lăng Nghiêm. (3,2902 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lăng Nghiêm Thập chú
Lăng Nghiêm Thập chú 10/07/2011 10:16 (GMT+7) Số lượt xem: 8924Kích cỡ chữ: Lăng Nghiêm Thập Chú
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/5B405A_lang_nghiem_thap_chu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3
Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3 04/08/2011 15:10 (GMT+7) Số lượt xem: 25650Kích cỡ chữ: Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3.A - CHU LANG NGHIEM.mp3. B - CHU DAI BI.mp3. C - THAP CHU.mp3
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/am-nhac/5FC012_than_chu_lang_nghiem__dai_bi__thap_chu___mp3.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 7: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM (TT)
tu viên thông Bài Thứ Mười Bốn: Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm Bài Thứ Mười Lăm: 10 món ma về thọ ấm, 10 món ma về tưởng ấm Bài Thứ Mười ... PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 7: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM (TT) Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 04/07/2011 19:59 (GMT+7) Số lượt xem: 48954Kích cỡ chữ: PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/5AD01B_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_7_triet_ly_dao_phat_hay_la_dai_cuong_kinh_lang_nghiem_tt.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kỳ thú phong thủy lăng tẩm Huế
Minh Mạng thâm nghiêm; Lăng Thiệu Trị thanh thoát; Lăng Tự Đức thơ mộng; Lăng Dục Đức đơn giản; Lăng Đồng Khánh xinh xắn ... Kỳ thú phong thủy lăng tẩm Huế 05/04/2012 12:00 (GMT+7) Số lượt xem: 64077Kích cỡ chữ: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng gọi Huế là xứ sở của "Lăng miếu trùng vây". Có thể nói, ngoài bề dày lịch sử của đất thần kinh, "Văn hóa lăng tẩm" là một bộ phận quan trọng và độc đáo cấu thành di sản văn
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/7E5600_ky_thu_phong_thuy_lang_tam_hue.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cảnh giác với những người núp bóng Chánh pháp để truyền bá tà pháp
chú ấy nói: “Pháp môn bà Thanh Hải chính là pháp môn Quán Âm Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ tát Quán Thế Âm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm”. Tôi không ... quán âm đó. Anh ấy nói đã đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm và cho rằng những âm thanh mà anh ấy nghe được trong lúc “quán âm” đúng với những gì viết trong
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/535000_canh_giac_voi_nhung_nguoi_nup_bong_chanh_phap_de_truyen_ba_ta_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 29/06/2011 20:32 (GMT+7) Số lượt xem: 41754Kích cỡ chữ: PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM Mục lục Mục Lục Chi Tiết Thay Lời Tựa Bài Thứ Nhất Bài Thứ Hai Bài
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/5ED252_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_6_triet_ly_dao_phat_hay_la_dai_cuong_kinh_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Xót xa lăng mộ vua Anh Tông chìm dưới lòng hồ
trình quy mô lớn xung quanh lăng mộ. Cổ vật các nhà khoa học moi lên từ lòng đất. Điều đáng chú ý, trong cuộc khai quật, các nhà khoa học đã ... Xót xa lăng mộ vua Anh Tông chìm dưới lòng hồ 04/12/2011 09:03 (GMT+7) Số lượt xem: 72772Kích cỡ chữ: Con đập Trại Lốc và sự vô tình của con người đã nhấn chìm luôn những bí ẩn thú vị về cuộc đời và cái chết của một vị vua oai hùng trong lịch sử Đại Việt. Đứng trên đập Trại Lốc, ông Nguyễn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/765201_xot_xa_lang_mo_vua_anh_tong_chim_duoi_long_ho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quẳng gánh lo đi mà vui sống
). Trong pháp hội Lăng nghiêm, Đức Phật dạy rằng ngay cả các bậc Bồ tát lớn cũng phải trì chú. Từ đó biết là thần chú thật sự hữu ích cho chúng sanh hữu tình, trong đó có loài người chúng ta. Sau đây trích dẫn từ kinh Thủ Lăng Nghiêm để thấy rõ được oai lực của thần chú
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/loi-cam-on-cuoc-song/7AC24B_quang_ganh_lo_di_ma_vui_song.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật
chú "Lăng Nghiêm" thì phá trừ được những ma chướng và nghiệp báo nặng nềv.v... Thần chú "Chuẩn Ðề" trừ tà, diệt quỷ. Thần chú ... trụng khuya, trì chú Lăng Nghiêm, Ð5i Bi, Thập chú hay Ngũ Bộ chú v.v... còn ở nhà, phần nhiều cư sĩ trì chú Ðại Bi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7E520B_y_nghia_tung_kinh_tri_chu_niem_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tại sao Phật tử phải đến chùa Tụng Kinh, Niệm Phật
" có hiệu lực làm cho tiêu trừ các hoạn nạn, tai chướng, được gặp những điều lành. Thầ chú "Lăng Nghiêm" thì phá trừ được những ma chướng ... Tại sao Phật tử phải đến chùa Tụng Kinh, Niệm Phật 17/10/2012 09:51 (GMT+7) Số lượt xem: 21964Kích cỡ chữ: Tụng kinh: Tụng là đọc thành tiếng một cách có âm diệu và thành kính. Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời Ðức Phật đã dạy trong kinh điển, hợp với chân lý và căn cơ của chúng sanh. Trì chú
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5AD24B_tai_sao_phat_tu_phai_den_chua_tung_kinh_niem_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: