Kết quả 1 - 10 của 5694 các kết quả có nội dung Chú Đại bi và tôi. (4,3432 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trì chú Đại Bi
Trì chú Đại Bi 08/06/2013 14:14 (GMT+7) Số lượt xem: 31070Kích cỡ chữ: Sau khi tụng kinh với đạo tràng, về nhà trì thêm chú Đại bi là rất hay.HỎI: Trước đây, khi chưa quy y nhưng tôi đã có niềm tin Phật, Bồ-tát rất sâu sắc thường trì tụng chú Đại bi vào mỗi đêm. Bây giờ tôi có duyên lành quy y Tam bảo với Hòa thượng bổn sư nhưng đạo tràng của tôi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/56E059_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi
Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi 07/09/2011 03:38 (GMT+7) Số lượt xem: 23293Kích cỡ chữ: Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/535441_chu_be_3_tuoi_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LINH NGHIỆM CHÚ ĐẠI BI
thư tủy sống thời kỳ 3 (Di căn) , nhờ cháu gia đình tha thiết trì tụng Chú Đại Bi mà khỏi bệnh ung thư 3 ... lập nên đạo tràng ĐẠI BI TÂM, tôi may mắn cũng là một trong những Phật tử tham dự đạo tràng nầy. Đạo tràng tụng hàng tháng từ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5FC241_linh_nghiem_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc
CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc 10/07/2011 10:06 (GMT+7) Số lượt xem: 29209Kích cỡ chữ: CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/5F5252_chu_dai_bi__vo_ta_han_pho_nhac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Công năng của thần chú đại bi
Công năng của thần chú đại bi 19/08/2011 11:53 (GMT+7) Số lượt xem: 67858Kích cỡ chữ: Hỏi: Tôi hành trì pháp môn Đại bi, thường trì niệm thần chú này nhiều lần trong ngày. Xin cho biết khái lược về thần chú Đại Bi, nhất là công năng của thần ... Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/724401_cong_nang_cua_than_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi
Nghi Thức Trì Tụng Chú Đại Bi 19/07/2011 20:55 (GMT+7) Số lượt xem: 133491Kích cỡ chữ: Thần chú này mang tên Ðại bi tâm, có nghĩa là cái tim của đại từ bi, nên tôi đã dịch là bài chú Tinh túy của đại từ bi Thần chú này không những ... hành pháp của thần chú ấy. Tài liệu toàn lấy trong kinh Ðại bi tâm đà la ni (Chính 20/106-111) Ðại bi sám pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7B5212_nghi_thuc_tri_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Trì Chú Đại Bi
Trích Hai Thời Công Phu Nghi Thức Trì Chú Đại Bi Hòa Thượng Thích Trí Quang 10/09/2012 12:50 (GMT+7) Số lượt xem: 101695Kích cỡ chữ: Thần chú này mang tên Ðại bi tâm, có nghĩa là cái tim của đại từ bi, nên tôi đã dịch là bài chú Tinh túy của đại từ bi Thần chú này không những có nghĩa mà còn có tượng. Về nghĩa, tôi đã làm tàm tạm trong Lương hoàng sám trong Thủy sám, nên
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/7F5008_nghi_thuc_tri_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3
Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3 04/08/2011 15:10 (GMT+7) Số lượt xem: 27295Kích cỡ chữ: Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3.A - CHU LANG NGHIEM.mp3. B - CHU DAI BI.mp3. C - THAP CHU.mp3
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/am-nhac/5FC012_than_chu_lang_nghiem__dai_bi__thap_chu___mp3.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng
Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng 01/10/2012 13:52 (GMT+7) Số lượt xem: 16516Kích cỡ chữ: Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng >>>Nghi Thức Trì Chú Đại Bi >>>LINH NGHIỆM CHÚ ĐẠI BI
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5E524A_chu_dai_bi__thay_thich_tri_thoat_tung.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Đại bi và tôi
Chú Đại bi tôi 26/11/2012 15:21 (GMT+7) Số lượt xem: 55314Kích cỡ chữ: Tôi có một người bạn học chung trường chuyên nghiệp, khi ra trường mỗi đứa công tác một nơi, thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau. Bẵng đi một thời gian không liên lạc, anh ta điện thoại khoe với ... cứ lộn xộn, vợ con bệnh hoài. Qua kinh nghiệm tu tập, tôi góp ý anh nên học thuộc thường tụng chú Đại bi để chư Phật, Bồ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5BD242_chu_dai_bi_va_toi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: