Kết quả 1 - 10 của 5815 các kết quả có nội dung Chùa Đông Lâm Ở Núi Lô Sơn Tổ Đình Tịnh Độ Tông Phật Giáo Bắc Truyền Khởi Kiến Tịnh Độ Uyển Và BảoTượng Đại Phật A Di Đà. (2,6111 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Đông Lâm Ở Núi Lô Sơn Tổ Đình Tịnh Độ Tông Phật Giáo Bắc Truyền Khởi Kiến Tịnh Độ Uyển Và BảoTượng Đại Phật A Di Đà
Chùa Đông Lâm Núi Sơn Tổ Đình Tịnh Độ Tông Phật Giáo Bắc Truyền Khởi Kiến Tịnh Độ Uyển BảoTượng Đại Phật A Di Đà Thích Tâm Mãn ... tôn tượng Đại Phật A Di Đà tại Tổ đình Đông Lâm núi Sơn được tôn
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/764201_chua_dong_lam_o_nui_lo_son_to_dinh_tinh_do_tong_phat_giao_bac_truyen_khoi_kien_tinh_do_uyen_va_baotuong_dai_phat_a_di_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TQ - Tượng Phật A Di Đà bằng Đồng cao nhất thế giới
TQ - Tượng Phật A Di Đà bằng Đồng cao nhất thế giới 14/12/2012 14:34 (GMT+7) Số lượt xem: 18877Kích cỡ chữ: [TVHQ] Công Trình "Đông Lâm Đại Phật" do hội Phật Giáo Tịnh Tông Trung Quốc khởi xướng được khởi công kiến ... Sơn, Tịnh Tông Đạo Tràng. Lưng tượng hướng về phương bắc, tựa núi chủ Sơn được bao quanh
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/566450_tq__tuong_phat_a_di_da_bang_dong_cao_nhat_the_gioi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông
Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông 14/09/2011 20:52 (GMT+7) Số lượt xem: 130750Kích cỡ chữ: Huệ Viễn Đại sư: Đại sư Huệ Viễn (334-416) người Nhạn Môn, Sơn Tây. Thuở nhỏ tinh thông Nho, Lão cùng Bách gia chư tử. Trưởng thành xuất gia với Pháp sư Đạo An, chùa ... lập Tịnh độ đạo tràng Ô Long Sơn. Tín chúng phát tâm niệm Phật rất đông. Diên Thọ ĐạiĐại
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/574600_luoc_su_13_vi_to_tinh_do_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Tuyết Đậu - Một trong Ngũ Đại danh sơn Phật Giáo Trung Quốc
Chùa Tuyết Đậu - Một trong Ngũ Đại danh sơn Phật Giáo Trung Quốc Thanh Như dịch sưu tầm hình ảnh 23/02/2012 20:09 (GMT+7) Số lượt xem: 192452Kích cỡ chữ: Chùa Tuyết Đậu, gọi đầy đủ là Tuyết Đậu Tư Thánh Thiền Tự (雪窦资圣禅寺), tọa lạc trung tâm núi Tuyết Đậu ... Đà Đông Đạt, rất nhiều vị Thiền sư chốn Tòng lâm nổi tiếng trong ngoài nước đều đến núi Tuyết Đậu chủ trì Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/57404B_chua_tuyet_dau__mot_trong_ngu_dai_danh_son_phat_giao_trung_quoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Pháp môn Tịnh độ và hành trì Tịnh độ
; bậc cao Tăng được đăng quang lên ngôi vị khai tổđại sư Huệ Viễn (344- 415) chùa Đông Lâm Sơn ... bản của Phật giáo Đại thừa là Thiền tông Tịnh độ tông. Có thể nói đây là hai tông phái bao
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/56C440_vai_net_ve_phap_mon_tinh_do_va_hanh_tri_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
Di Đà tại Bình Định, chùa Quốc Ân tại Huế đều là những Tổ đình được sắc tứ mà oai phong vẫn còn đến hôm nay. ... Pháp Nhãn làm Sơ Tổ. Tông Lâm Tế do Thiền Sư Nghĩa Huyền Lâm Tế làm Sơ Tổ, truyền đến đời thứ 21
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/73C600_thien_phai_lam_te_chuc_thanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trung Quốc: Hàng vạn người tống biệt thạch trụ tòng lâm
chùa Hoằng Pháp làm lễ trà tỳ. Chư sơn Trưởng lão hơn một nghìn danh tăng thuộc Phật giáo Hán truyền, Nam truyền ... lão Tịnh Huệ - Phó Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo TQ, Phương trượng chùa Tứ Tổ, Huỳnh Mai Trưởng lão Truyền
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5ED600_trung_quoc_hang_van_nguoi_tong_biet_thach_tru_tong_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kính mừng ngày Phật A Di Đà Thị hiện Đản sinh – nói chuyện Tu Tịnh Độ
Kính mừng ngày Phật A Di Đà Thị hiện Đản sinh – nói chuyện Tu Tịnh Độ Thích Vân Phong 11/12/2011 07:46 (GMT+7) Số lượt xem: 152622Kích cỡ chữ: Trong mấy năm gần đây phong trào tu Tịnh độ đạo tràng Phật thất đã từng bước hình thành nhân rộng khắp cả nước. Có một số Phật tử tại gia những nhà học giả nghiên cứu đến hỏi tôi về lịch sử Tịnh độ tông Việt
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/72C241_kinh_mung_ngay_phat_a_di_da_thi_hien_dan_sinh__noi_chuyen_tu_tinh_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - XƯNG TÁN HÒA THƯỢNG TÁNH THIÊN NHẤT ĐỊNH
Ma ha Ca-diếp Tây Trúc, đời thứ 39 Thiền phái Lâm Tế Đông độ đời thứ 5 Thiền phái Thiệt Diệu Liễu Quán, Việt ... chuyên tâm nghiên cứu Tam tạng giáo điển để giảng dạy cho đồ chúng. Còn mùa Hạ mùa Đông là Ngài bặt dứt duyên hóa độ để chuyên
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/567659_xung_tan_hoa_thuong_tanh_thien_nhat_dinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo Phú Yên: Lịch sử và hiện tại
Phật giáo cũng được phát hiện như di tích Hồ Sơn (thành phố Tuy Hòa), di tích Núi Bà (thuộc thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa), di tích địa bàn thôn Hòa Sơn, xã Hòa Kiến (TP Tuy Hòa),... Hầu hết các hiện vật Phật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/72E258_phat_giao_phu_yen_lich_su_va_hien_tai.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: