Kết quả 1 - 10 của 5743 các kết quả có nội dung Cảnh giác với những người núp bóng Chánh pháp để truyền bá tà pháp. (2,9632 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cảnh giác với những người núp bóng Chánh pháp để truyền bá tà pháp
Cảnh giác với những người núp bóng Chánh pháp để truyền pháp 25/12/2011 20:17 (GMT+7) Số lượt xem: 99807Kích cỡ chữ: HỎI: Cách đây gần 2 năm vợ chồng tôi ăn chay trường. Nguyên nhân là tự dưng tôi không thể ... nhà, núp bóng Bồ tát Quán Thế Âm, lợi dụng Chánh pháp để truyền đạo của mình. Không những thế, họ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/535000_canh_giac_voi_nhung_nguoi_nup_bong_chanh_phap_de_truyen_ba_ta_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Cái kim bọc trong giẻ lâu ngày cũng lòi ra”
lý của đạo Phật, mượn vào các nội dung, hình thức Phật giáo để phổ biến những thứ “pháp môn” đã được gia công nhào nặn. Duy Tuệ, một người ... cận các nhà sư và tìm hiểu giáo lý đạo Phật, sau đó tuyên bố mình đã “chứng ngộ”, rồi nhanh chóng lập pháp môn, lập phái để truyền “đạo”. Tuy
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/77C04B_cai_kim_boc_trong_gie_lau_ngay_cung_loi_ra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chủ động hơn trong truyền thông
ta, ngoài một số vị truyền giảng Chánh pháp, có không ít kẻ lợi dụng để truyền những tư tưởng lệch lạc, “na ... Ni trong nước cũng đã tham dự “thế giới phẳng” này.Không ít kẻ lợi dụng để truyền những tư tưởng lệch lạc, “na ná” Phật pháp
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/5AC403_chu_dong_hon_trong_truyen_thong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cư sĩ mọi thời
Cư sĩ mọi thời 11/01/2012 11:16 (GMT+7) Số lượt xem: 188563Kích cỡ chữ: Sau khi đạt được toàn giác, nếu Đức Phật không vận chuyển bánh xe Chánh Pháp lần đầu tiên tại vườn Nai, nếu bốn chúng đệ tử của ngài suốt 2500 năm qua không tiếp nhận, thực hành và truyền giáo lý, sẽ không ... 60 thánh giả chứng đắc A-la-hán, Đức Phật đã có lần kêu gọi các vị này lên đường truyền chánh pháp với lời lẽ thật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/53C009_cu_si_moi_thoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời dạy của hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ
. Vậy mà người ta thổi phồng nó, để rồi cả đời người tu gần như hết 80% Phật sự đều nằm trong lễ cầu nguyện. Truyền 1 điều ... dạy giáo lý. Tăng, ni phải dành thời gian tu dưỡng, học tập và truyền chánh pháp chứ không phải truyền mê tín
http://www.chuabuuminh.vn/loi-nhan/52C24B_loi_day_cua_hoa_thuong_thien_su_thich_thanh_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu về chiếc áo Cà Sa
năm Phật giáo truyền trên khắp thế giới, do bối cảnh văn hóa và địa dư khác biệt đã tạo ra những sự khác biệt trong hình thức ... đó mang ý nghĩa là trao truyền Chánh pháp. Chiếc áo đó đi theo dòng giác ngộ của Thiền, tức đi theo tâm ấn của Phật. Đối
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/766659_tim_hieu_ve_chiec_ao_ca_sa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni tóm tắt
Lịch sử đức Phật Thích Ca Mâu Ni tóm tắt 24/02/2012 08:26 (GMT+7) Số lượt xem: 129897Kích cỡ chữ: Để tỏ lòng tôn kính và tri ân sâu sắc đối với đức Thế Tôn, mỗi người đệ tử của Ngài phải tự mình sống đúng với chánh pháp bằng cách không làm các việc ác, hãy làm các việc ... , các vị hãy truyền chánh pháp cho muôn loài. Giáo pháp của Như Lai toàn hảo ở chặn đầu, chặn giữa, và chặn cuối
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/534042_lich_su_duc_phat_thich_ca_mau_ni_tom_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ánh sáng giác ngộ qua cái nhìn của Bồ-tát Tất Đạt Đa
, đem hoa trái tình thương và hòa bình để truyền cho pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này. Với hạt giống giác ... cấp. Nơi nào đạo Phật được truyền , thì nơi đó, với sự thực tập và ứng dụng Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày, con người
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5B5609_anh_sang_giac_ngo_qua_cai_nhin_cua_bo_tat_tat_dat_da.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Gian nan bố thí pháp ở nơi nhiều tà đạo, hủ tục
- Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Cao Bằng chia sẻ: “Người dân ở vùng non cao chưa có điều kiện để tiếp xúc với những nền ... là hủ tục, ngôn ngữ” Việc Hoằng pháp vùng sâu vùng xa là đem giáo pháp của Đức Phật phổ biến hay truyền đến những
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/7BC602_gian_nan_bo_thi_phap_o_noi_nhieu_ta_dao_hu_tuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhân kỷ niệm Bồ tát Quảng Đức NGHĨ VỀ TƯỢNG PHÁP VÀ CHÁNH PHÁP
xương thịnh khi Chánh pháp được lưu bố để đệ tử của Phật có nhiều người chứng đắc thánh trí . Phật giáo không xương thịnh ở những ... sự hy sinh chói lọi khiến mọi người đều thấy ngài chính là hóa thân Bồ -tát thị hiện tại Việt Nam để khuyến dụ việc bảo vệ Chánh pháp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/7B5440_nhan_ky_niem_bo_tat_quang_ducnghi_ve_tuong_phap_va_chanh_phap.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: