Kết quả 21 - 30 của 5685 các kết quả có nội dung Công chúa Long Thành Từ chính sử đến giai thoại. (2,5641 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cuốn sách bị bỏ quên: Phật giáo tranh đấu
đã đến giai đoạn giống hệt như những ngày cuối cùng của Ô. Lý Thừa Vãn tại Hán Thành.” (*)Tờ Sunday Examiner của Thiên Chúa Giáo ... .”Tỉnh Phú Yên: “Ngày 24/6 năm Tân Sử, tại Xã Xuân Phước, Quận Đồng Xuân, có một ông thày đến giảng đạo Thiên Chúa tên là Tùng. Đã cấu kết
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/7BC01B_cuon_sach_bi_bo_quen_phat_giao_tranh_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ánh sáng tháng Tư
Ánh sáng tháng Tư 02/05/2012 11:20 (GMT+7) Số lượt xem: 74219Kích cỡ chữ: GN - Tháng Tư đi qua cuộc đời Đức Phật và trở thành lịch sử. Dòng thời gian tỏa sáng, cung thành Ca-tỳ-la-vệ tỏa sáng, trần gian tỏa sáng… Và tháng Tư lừng thơm những vòng hoa Giới Định Tuệ được kết nên từ công ... Đa có giai thoại Long nữ dâng châu thành Phật như thế này: Ngài Xá Lợi Phất không tin Long nữ có khả năng thành Phật
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5B5608_anh_sang_thang_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo Việt Nam cần một bộ sử mới
Nam. Ngoài ra, về phía Phật giáo còn có những công trình nghiên cứu lịch sử Phật giáo Việt Nam ở từng giai đoạn cụ thể của tác giả Lê Mạnh ... lịch sử Việt Nam từ khởi nguyên đến hiện đại. Điều đó, có nghĩa là, muốn tìm hiểu về lịch sử Phật giáo Việt Nam một cách toàn
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/525402_phat_giao_viet_nam_can_mot_bo_su_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Năm Tỵ kể chuyện rắn
voi. Mặc dù trong Phạn ngữ nāga có nghĩa là rắn nói chung, thì lắm lúc khi đề cập đến từ này người ta liền liên tưởng ngay đến một loại rắn chúa, rắn thần. Có một từ khác trong tiếng Sanskrit cũng chỉ cho rắn, đó là từ sarpa, nhưng rắn sarpa này thường ít mang màu sắc huyền
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/537619_nam_ty_ke_chuyen_ran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản dồ Chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam
Việt về thời Hồng Đức - 1490. 2. Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư gồm nhiều bản đồ, trong có những bản đồ vẽ đường lối đi từ Thăng Long đến nước Chiêm Thành. 3. Bình Nam đồ do Đoan quận công Bùi Thế Đạt vẽ đường lối đi từ Chiêm Thành đến biên giới Cao Miên (1). Những
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/dat-nuoc-con-nguoi/7E421A_ban_do_chu_quyen_hoang_sa_cua_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ngôi chùa nghìn tuổi giữa lòng núi
(cũ) cấp bằng công nhận Di tích Lịch sử Thắng cảnh cấp Quốc gia. Sở dĩ chùa được đặt tên Tiên Lữ là bởi huyền thoại xưa kể rằng ... tập trung giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 3 hoàn thiện nốt các công trình như nội viện, tăng xá, trung tâm từ thiện xã hội. Trong đó
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/7FD400_ngoi_chua_nghin_tuoi_giua_long_nui.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thủ pháp “tương chiếu” với những hiệu quả nghệ thuật trong xây dựng nhân vật
sử dụng khá thành công trong Cơ hội của Chúa. Hầu như các nhân vật trong tác phẩm đều được “soi chiếu” từ nhiều góc độ. Theo ... Chu Lai đã sử dụng thành công thủ pháp này. Trước hết, Ba Sương được “chiếu sáng” từ nhân vật Hai Hùng (qua sự kết nối cả hai
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/khao-cuu-binh-giang/77D402_thu_phap_tuong_chieu_voi_nhung_hieu_qua_nghe_thuat_trong_xay_dung_nhan_vat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TỔ LIỄU QUÁN
TỔ LIỄU QUÁN Thích Tín Nghĩa (sưu lục) 09/03/2012 08:15 (GMT+7) Số lượt xem: 153839Kích cỡ chữ: Căn cứ theo tài liệu nghiên cứu của Thiền sư Mật Thể trong cuốn Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, thì dưới triều chúa Nguyễn ở đàng Trong, phong trào phát triển Phật giáo nói chung và Thiền phái Lâm ... . Tuy nhiên, khi nhà Tây Sơn thống nhất đất nước, kéo quân từ Nam ra diệt Nguyễn thì đoàn quân lính nầy đã hủy diệt đi những công trình
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/57C04A_to_lieu_quan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguồn gốc câu ca dao: “Gió đưa cành trúc la đà, Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương”
có địa danh Thọ Xương cải đổi từLong Thọ (Long Thọ Cương), tên chữ là « Thọ Khương Thượng Khố ». Nguyên dưới các chúa Nguyễn tại gò này là nơi đặt kho thóc, rồi đến đời các vua Nguyễn là kho đồ gốm và là nơi làm gạch ngói. Quốc sử triều Nguyễn đã xếp gò Long
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/57D400_nguon_goc_cau_ca_dao_gio_dua_canh_truc_la_da_tieng_chuong_thien_mu_canh_ga_tho_xuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - THIỀN PHÁI LÂM TẾ CHÚC THÁNH
trong việc phục hưng đạo Phật cho đến ngày nay. Tuy nhiên trong giai đoạn nầy Đạo Phật nước ta từ cách lễ nhạc, truyền pháp, hành đạo ... Ðề Ðạt Ma làm Tổ thứ 28. Tổ Tổ tương truyền, từ Tổ thứ 1 là ngài Ma Ha Ca Diếp đến Tổ thứ 28 là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, khoảng 975 năm. Đó là 28
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/73C600_thien_phai_lam_te_chuc_thanh.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: