Kết quả 1 - 10 của 5759 các kết quả có nội dung Bộ truyện tranh Thập đại đệ tử của Đức Phật. (3,1602 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bộ truyện tranh Thập đại đệ tử của Đức Phật
Bộ truyện tranh Thập đại đệ tử của Đức Phật 26/03/2012 21:17 (GMT+7) Số lượt xem: 14211Kích cỡ chữ: Mục lục Tôn giả Phú Lâu Na, Trí tuệ đệ nhất Tôn giả Tu Bồ Ðề - Giải không đệ nhất Tôn giả Upali - Trì giới đệ nhất
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/truyen-tich/5E4641_bo_truyen_tranh_thap_dai_de_tu_cua_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phát Hiện Bản "Lịch Truyện Tổ Đồ" tại Chùa Thiên Hòa
thế trụ trì là đại sư Tánh Tình - Nhất Xương. Trong bản in Diệm khẩu du già tập yếu thí thực khoa nghi thì Sư thuộc tông Tào Động, có thể là đệ tử của Thiền sư Khánh Thụy. Còn Thần chủ đề: “Lâm Tế chính tông đệ tam thập cửu thế, sùng hưng Thiên Hòa tự trụ trì húy Tánh Tình hiệu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/774402_phat_hien_ban_lich_truyen_to_do_tai_chua_thien_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật đã chuẩn bị những gì trước khi Đại diệt độ?
trong khoảng thời gian diễn ra tang lễ, thế nhưng cả ba đại đệ tử của Đức Phật như Tôn giả Maha Kassapa, Tôn giả Anurudha ... sự kiện Đức Phật nhập diệt và những di huấn tha thiết sau cùng của Ngài, đối với hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/56F259_duc_phat_da_chuan_bi_nhung_gi_truoc_khi_dai_diet_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật đã chuẩn bị những gì trước khi Đại diệt độ?
trong khoảng thời gian diễn ra tang lễ, thế nhưng cả ba đại đệ tử của Đức Phật như Tôn giả Maha Kassapa, Tôn giả Anurudha ... sự kiện Đức Phật nhập diệt và những di huấn tha thiết sau cùng của Ngài, đối với hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/577010_duc_phat_da_chuan_bi_nhung_gi_truoc_khi_dai_diet_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KumāraJīva - Cưu Ma La Thập
La Thập mà trong giới nghiên cứu Phật học Trung Hoa cho rằng ngài là tổ sư của các tông môn này nọ và có nhiều đệ tử lỗi ... của La Thập là qua 18 lá thư qua lại trả lời cho thư vấn đạo của nhóm ngài Huệ Viễn là những truyền nhân đệ tử của đại
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5FD603_kumrajva__cuu_ma_la_thap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - VỀ MỘT BỨC TRANH CỦA PHẬT THÍCH CA
. Ðó là một bức tranh vẽ Phật lúc Ngài 41 tuổi. Bức tranh do Phú-lâu-na vẽ, một vị đệ tử của Phật và màu sắc ... Trung quốc năm 148 sau công nguyên, trên đó có ghi: “...đệ tử đích thực của Phật cần đảnh lễ tranh tượng của Ngài
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/72D04B_ve_mot_buc_tranh_cua_phat_thich_ca.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu nói về nhân vật Mục Kiền Liên và Mục Liên trong nghệ thuật sân khấu Phật giáo
bật, như là vừa từ Trung Hoa hoặc Việt Nam trở về với Phật vậy ! Ngay như y áo của Thập Đại Đệ Tử Phật, giả thật ... đó. Hạn chế cho Mục Liên xuất hiện trước đại chúng, nhất là lúc phải có mặt mười vị đại đệ tử của Phật , vì như
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/725440_nhan_mua_vu_lan_bao_hieu_noi_ve_nhan_vat_muc_kien_lien_va_muc_lien_trong_nghe_thuat_san_khau_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỘ PHÙ ĐIÊU TUYỆT ĐẸP VỀ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT
BỘ PHÙ ĐIÊU TUYỆT ĐẸP VỀ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT 13/11/2012 18:37 (GMT+7) Số lượt xem: 55513Kích cỡ chữ: Hiện nay phần lớn những ngôi chùa mới xây dựng, bên trong Chùa, thường có vẽ bộ tranh, hoặc đắp phù điêu về lịch sử Đức Phật thiết trí ở hai bên tường. Thiết nghĩ ... khác rất đặc sắc, làm vừa lòng khách thập phương cũng như các nghệ sĩ khó tính.Dưới đây là một trong những bộ phù điêu lịch sử Đức Phật
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/7B4043_bo_phu_dieu_tuyet_dep_ve_lich_su_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BỘ PHÙ ĐIÊU TUYỆT ĐẸP VỀ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT
BỘ PHÙ ĐIÊU TUYỆT ĐẸP VỀ LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT 21/05/2013 15:12 (GMT+7) Số lượt xem: 45300Kích cỡ chữ: Hiện nay phần lớn những ngôi chùa mới xây dựng, bên trong Chùa, thường có vẽ bộ tranh, hoặc đắp phù điêu về lịch sử Đức Phật thiết trí ở hai bên tường. Thiết ... ) Các loài thú được Đức Phật cảm hóa Đức Phật cảm hóa và thu nhận chàng Vô-Não làm đệ tử Đức Phật nhập Niết
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/766259_bo_phu_dieu_tuyet_dep_ve_lich_su_duc_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Y, Bát của đức Phật
Y, Bát của đức Phật Viết bởi Thích Đồng Thành 04/10/2011 15:22 (GMT+7) Số lượt xem: 189381Kích cỡ chữ: Kể từ ngày đức Phật nhập diệt, để tưởng nhớ và cúng dường Ngài, các hàng đệ tử của Ngài thường lễ bái, cầu nguyện và dâng cúng các phẩm vật ... đức Phật còn là một thông điệp đầy ý nghĩa đối với hàng đệ tử của Ngài. Trong sinh hoạt của Tăng đoàn việc thọ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/725643_y_bat_cua_duc_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: