Kết quả 1 - 10 của 5650 các kết quả có nội dung Bố thí, cúng dường cũng có năm bảy đường. (3,8072 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh Cúng Dường Của Bà Gotami.
tốt bạn phải chọn đất tốt để trồng cây. Cũng vậy, khi bố thí cúng dường bạn cũng phải chọn người nhận lãnh cúng ... não chứ không chọn người tùy thích để bố thí, phước ấy vô lượng vô biên.Ananda này, sự cúng dường đúng theo lẽ chánh cũng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/56E45A_hanh_cung_duong_cua_ba_gotami.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bố Thí Cao Quý.
thí Pháp, giữ cho ngọn Tuệ Đăng luôn luôn chiếu sáng con đường giải thoát trên thế gian. Như thế, người Phật tử cúng dường cũng ... người ta qua khỏi sự sợ hãi. Bố thí tài vật thì bất cứ ai cũng thể làm được.Bố thí Pháp bảo thì khi xưa chỉ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/5BD041_bo_thi_cao_quy.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Người Nghèo Nhất Cúng Dường Đức Thế Tôn
Người Nghèo Nhất Cúng Dường Đức Thế Tôn 21/03/2012 09:56 (GMT+7) Số lượt xem: 60497Kích cỡ chữ: Mùa hạ năm nay, cũng như những năm trước, đoàn Phật tử chúng tôi lại đủ phước duyên cúng dường “Bánh Hoan Hỷ” đến chư tôn thiền đức Tăng Ni tại một số trường ... bước đường tập sự tu học, chúng ta cùng tinh tấn cúng dường với tất cả tấm lòng thành nhé. Cùng rủ nhau bố thí, cúng
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/77C00A_nguoi_ngheo_nhat_cung_duong_duc_the_ton.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng
Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng 29/06/2013 09:53 (GMT+7) Số lượt xem: 43067Kích cỡ chữ: Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường chư Phật không khác. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong kinh Phật Bố ... Ý Đức Thế Tôn bảo các Tỳ kheo: 5 việc bố thí được phước báu lớn: 1. Tạo lập vườn tược (để trồng trọt), 2. Trồng cây bên đường
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/577018_phat_thich_ca_noi_ve_su_bo_thi_trong_cac_kinh_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chuyện vị Triệu phú thời Đức Phật - Ông Cấp Cô Độc
Chuyện vị Triệu phú thời Đức Phật - Ông Cấp Cô Độc HT.Thích Minh Châu 09/01/2012 18:01 (GMT+7) Số lượt xem: 81731Kích cỡ chữ: - Này Gia chủ, tâm đừng buồn phiền khi bố thí đồ vật thô xấu, khi tâm tốt đẹp thì đồ vật cúng dường chư Phật, Ðộc Giác Phật, đệ tử chư Phật cũng không ... chua để lại từ hôm qua. Bậc Ðạo Sư nói: - Này Gia chủ, tâm đừng buồn phiền khi bố thí đồ vật thô xấu, khi tâm tốt đẹp thì đồ vật cúng dường
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phan-tich/57D208_chuyen_vi_trieu_phu_thoi_duc_phat__ong_cap_co_doc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vu lan và tinh thần chuyển hóa
Lan là mùa báo hiếu cho cửu huyền thất tổ quá vãng, song đường tại thế bằng nhiều hình thức: cầu siêu, cầu an, bố thí cúng dường ... giác xứng với vị thế của bậc Ứng Cúng, Bố Ma, phá ác…Từ đó là ruộng phúc cho của cúng dường nở hoa.Trong ba tháng đó, chư Tăng không
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/725448_vu_lan_va_tinh_than_chuyen_hoa.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Rằm tháng bảy: Cúng thế nào mới đúng?
và cầu siêu cho gia tiên, người Việt còn lễ cúng bố thí cho các cô hồn khi tại thế thất cơ lỡ vận, không nơi nương tựa và chịu ... Rằm tháng bảy: Cúng thế nào mới đúng? 29/08/2012 13:27 (GMT+7) Số lượt xem: 79292Kích cỡ chữ: Vào độ trăng tròn tháng Bảy âm lịch, người dân và Phật tử tại Việt Nam lại lên chùa dự lễ Vu Lan báo hiếu, nhớ đến công ơn của cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất... Về tại tư gia, các gia đình cũng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5B4249_ram_thang_bay_cung_the_nao_moi_dung.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Công đức mua hoa cúng Phật
phát tâm hoan hỷ cúng dường Thiện Huệ một đồng tiền vàng, tổng cộng cả thảy gồm năm trăm đồng.Năm trăm tu sĩ ngoại đạo này thấy tướng ... , biết tìm hoa quý đâu để cúng Phật, bỗng nhiên thấy một cô cung nữ đi ngang qua đường, tay cầm bảy đóa hoa tươi, cô này biết lệnh của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7E5603_cong_duc_mua_hoa_cung_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những trở ngại là chướng duyên hay thắng duyên?
tử chúng ta bố thí thì đòi hỏi phải được phước, cúng dường thì phải được cái gì. Thí dụ như gần rằm tháng bảy, Phật ... chán nản.Người vào chùa tu không thí chủ cúng dường, lâu lâu muốn mua bộ sách, bộ kinh mà không tiền nên than thân
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7F4001_nhung_tro_ngai_la_chuong_duyen_hay_thang_duyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý Đốt Đèn Cúng Phật Trong Nghi Thức Nhiên Đăng Phật Giáo Bắc Truyền
sinh đời Phật, mà chưa dịp cúng dường. Ngày nay tôi thấy vua làm việc đại công đức, tôi tuy cùng khổ, cũng muốn cúng dường ... thùng dầu về Tinh xá Kỳ Hoàn. một bà già nhà rất nghèo, tâm chí thành muốn cúng dường Đức Phật mà không tiền. Bà
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/thich-tam-man/56E658_luoc_y_dot_den_cung_phat_trong_nghi_thuc_nhien_dang_phat_giao_bac_truyen.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: