Kết quả 1 - 10 của 5749 các kết quả có nội dung Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh PG trong Pháp nạn 1963. (4,9413 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam” hay “Pháp nạn lịch sử 1963”?
“Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam” hay “Pháp nạn lịch sử 1963”? Minh Thạnh 02/04/2013 18:49 (GMT+7) Số lượt xem: 37362Kích cỡ chữ: Sử dụng cụm từ “Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963” không phù hợp với bản chất ... từ “Pháp nạn lịch sử 1963” hơn là “Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam”. Cụm từ “Phong trào đấu tranh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/76E41B_phong_trao_dau_tranh_cua_phat_giao_mien_nam_hay_phap_nan_lich_su_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh PG trong Pháp nạn 1963
Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh PG trong Pháp nạn 1963 13/06/2013 14:29 (GMT+7) Số lượt xem: 79900Kích cỡ chữ: Tại hội thảo khoa học "50 năm phong trào Phật giáo ở miền Nam" diễn sáng nay, 11-6-2013, tại khu du lịch Phương ... sư Cao Huy Thuần đã có tham luận đề tài "Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh Phật giáo trong
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/76E251_ban_chat_van_hoa_cua_cuoc_dau_tranh_pg_trong_phap_nan_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh PG trong Pháp nạn 1963
Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh PG trong Pháp nạn 1963 11/06/2013 17:09 (GMT+7) Số lượt xem: 80137Kích cỡ chữ: GNO - Tại hội thảo khoa học "50 năm phong trào Phật giáo ở miền Nam" diễn sáng nay, 11-6-2013, tại khu du lịch ... đã có tham luận đề tài "Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh Phật giáo trong Pháp nạn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/72E259_ban_chat_van_hoa_cua_cuoc_dau_tranh_pg_trong_phap_nan_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tuần lễ VHPG tại TPHCM: Tập trung kỷ niệm Pháp nạn lịch sử 1963
Pháp nạn lịch sử 1963, nơi hứng chịu các cuộc đấu tranh đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình ... niệm 50 năm Pháp nạn lịch sử 1963. Nếu tại TPHCM đã tổ chức một tuần lễ văn hóa như vậy, thì với quy mô của dịp kỷ
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/72F413_tuan_le_vhpg_tai_tphcm_tap_trung_ky_niem_phap_nan_lich_su_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - NHÌN LẠI PHONG TRÀO PHẬT GIÁO MIỀN NAM NĂM 1963
Phật giáo ở miền Nam Việt Nam 1963 đến quan hệ Mỹ - Ngô Đình Diệm (TS. Trần Nam Tiến - Huỳnh Tâm Sáng)Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh Phật giáo trong pháp nạn 1963 (GS.TS. Cao Huy Thuần) PHẦN 4 : ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC, ĐẠO
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-giao-viet-nam/52E218_nhin_lai_phong_traophat_giao_mien_nam_nam_1963.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khai mạc hội thảo 50 năm phong trào Phật giáo miền Nam
hóa của cuộc đấu tranh Phật giáo trong pháp nạn năm 1963".Phiên thứ hai cũng là phiên cuối ... cảnh lịch sử, nhân vật, sự kiện, văn học... trong phong trào đấu tranh của Phật giáo ở miền Nam VN; Ý nghĩa, vai trò và bài học
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/72E059_khai_mac_hoi_thao_50_nam_phong_trao_phat_giao_mien_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo muốn gì?
trị và văn hóa cực kỳ khó khăn của năm 1963, mấy ai dám tin vào thành công? Vậy mà Phật giáo vượt qua pháp nạn!Pháp ... chủng tộc, giai cấp của người xuất gia”.Trong một đoạn ngắn mà đã có đến hai lần xác nhận thái độ “bất đắc dĩ”. Đấu tranh năm 1963
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52F050_phat_giao_muon_gi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo muốn gì?
Phật giáo muốn gì? 02/06/2013 21:03 (GMT+7) Số lượt xem: 33606Kích cỡ chữ: (PGVN) Pháp nạn năm 1963 mở đầu cho một sự tham dự trực tiếp của Phật giáo vào tình hình của thời cuộc gây nên do chiến ... sức mạnh văn hóa. Đời đời không phải là sức mạnh chính trị mà Phật giáo lánh xa. Bởi vì chính trị không nằm trong bản chất
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/cao-huy-thuan/767011_phat_giao_muon_gi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo muốn gì?
Phật giáo muốn gì? 01/06/2013 19:23 (GMT+7) Số lượt xem: 32987Kích cỡ chữ: (PGVN) Pháp nạn năm 1963 mở đầu cho một sự tham dự trực tiếp của Phật giáo vào tình hình của thời cuộc gây nên do chiến tranh và sự lợi dụng chiến tranh để nắm giữ quyền hành của ... ". Trong một thư gửi cho Phật tử Huế, nơi khởi sinh cuộc tranh đấu 1963, chữ ấy là châm ngôn, là lý tưởng của hành
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/cu-si-nguoi-duong-thoi/727219_phat_giao_muon_gi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Triển lãm tưởng niệm “Ngọn lửa và trái tim”
hào hùng. Di vật liên quan đến cuộc đời của Bồ Tát: Tôn tượng, Mộc bản in kinh, Pháp khí tại chùa Sắc Tứ Long Sơn nơi Ngài xuất gia, Bảng sắc tử chùa Long Sơn do Vua Bảo Đại sắc tứ năm thứ 14 (1938).Các văn kiện, sách báo ảnh cuộc tranh đấu lịch sử của Phật
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/566218_trien_lam_tuong_niem_ngon_lua_va_trai_tim.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: