Kết quả 1 - 10 của 5609 các kết quả có nội dung Bàn về chủ thuyết các bộ phái. (3,3522 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và những đặc điểm của kinh tạng Nikaya
phái Thuyết nhất thiết hữu bộ (Sarvastivada) không được vua A-dục ủng hộ vì họ chủ trương luận lý hơn là kinh luật. Họ chuyển dần ... về đường lối hành đạo mà lúc bấy giờ các Bộ phái quá chú trọng về lý luận và hình thức. 3. Ngày nay không có hệ Tiểu thừa
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/7FD00A_khai_quat_lich_su_truyen_ba_kinh_dien_va_nhung_dac_diem_cua_kinh_tang_nikaya.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Tạng Kinh Điển
Bộ gồm 2,889 bài kinh ngắn, chia làm 5 chương và 56 phẩm. Đây là tập hợp các bài kinh có chủ đề giống nhau về ... kinh tiếng Sanskrit rời rạc, mà hiện nay chỉ còn các bộ Hán dịch từ nhiều nguồn gốc bộ phái và qua nhiều đời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/567619_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mối quan hệ giữa tín ngưỡng và “hiện tượng tôn giáo mới”
phát triển về số lượng các nhóm phái “tôn giáo mới” mà còn có nét mới là với mỗi nhóm phái đều có sự phát triển rộng trên địa bàn ... “đạo lạ” ở Việt Nam chủ yếu là các nhóm xã hội thuộc “giới bị loại trừ”: những cán bộ, bộ đội về hưu, những thị dân, những
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/tin-tuc-tong-hop/56444A_moi_quan_he_giua_tin_nguong_va_hien_tuong_ton_giao_moi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùm ảnh: Các phái đoàn viếng HT Thiện Phụng
Chùm ảnh: Các phái đoàn viếng HT Thiện Phụng 21/01/2012 19:53 (GMT+7) Số lượt xem: 22330Kích cỡ chữ: Phattuvietnam.net xin giới thiệu chùm ảnh các phái đoàn viếng tang HT. Thích Thiện Phụng - Phó BTS Phật giáo tỉnh BRVT, Viện chủ chùa Niết Bàn - Núi Thị Vãi, Bà rịa - Vũng Tàu. http://www.phattuvietnam.net/tintuc/17743.html
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/524242_chum_anh_cac_phai_doan_vieng_ht_thien_phung.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHỔ ĐAU PHÁT SINH VÀ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO - Hoang Phong (sách)
Kassapa-sutta. Tiếng Pali acela có nghĩa là trần truồng, ám chỉ tín đồ của các giáo phái chủ trương khổ hạnh và sống trần truồng, kinh sách Hán ngữ gọi chung các giáo phái này là "lõa hình ngoại đạo". Đương thời với Đức Phật các giáo phái chủ trương không
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/7AC640_kho_dau_phat_sinh_va_van_hanh_nhu_the_nao__hoang_phong_sach.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHỔ ĐAU PHÁT SINH VÀ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO - Hoang Phong (sách)
Kassapa-sutta. Tiếng Pali acela có nghĩa là trần truồng, ám chỉ tín đồ của các giáo phái chủ trương khổ hạnh và sống trần truồng, kinh sách Hán ngữ gọi chung các giáo phái này là "lõa hình ngoại đạo". Đương thời với Đức Phật các giáo phái chủ trương không
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/hoang-phong/7AC640_kho_dau_phat_sinh_va_van_hanh_nhu_the_nao__hoang_phong_sach.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - .Đạo Phật. .Nguyên Thủy và Phát Triển.
-đế) biên soạn một quyển sách được gọi là Những Điểm Dị Biệt (Kathavatthu) để bác bỏ luận thuyết hoang tưởng, sai lầm của một số bộ phái. Giáo ... và ngài nhập Níp-bàn năm 80 tuổi. Chắc chắn ngài là một con người có nhiều năng lực nhất, ngày đêm thuyết pháp dạy đạo cho chúng sanh, và Ngài chỉ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/56E613_dao_phatnguyen_thuy_va_phat_trien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đón phái đoàn Phật giáo thăm Trướng Sa trở về
Đón phái đoàn Phật giáo thăm Trướng Sa trở về 14/05/2013 15:43 (GMT+7) Số lượt xem: 45012Kích cỡ chữ: Hôm nay, BBT Vẻ Đẹp Phật Pháp đón phái đoàn đi công tác từ Trường Sa trở về tại Bộ Tư Lệnh Hải Quân số 01 – Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện các phái đoàn Phật giáo, các tông phái, phái đoàn Chính phủ, bộ Quốc phòng, bộ Ngoại giao và người Việt Nam trong nước và nước ngoài
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/567250_don_phai_doan_phat_giao_tham_truong_sa_tro_ve.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đi Tìm Ý Nghĩa của Cuộc Sống Qua Sự Nghiên Cứu Quan Điểm Thời Gian trong Phật Giáo
của sự đáp trả về những hành vi đã tạo.[9]Những trường phái khác không chấp nhận học thuyết về tính giả tạm của mọi sự vật, hiện ... thuyết của họ có một lượng nhất định về thuyết tiến hóa, đối nghịch với tính cấp thời thuần túy của phái Thuyết Nhất Thiết
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/76D001_di_tim_y_nghia_cua_cuoc_song_qua_su_nghien_cuu_quan_diem_thoi_gian_trong_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nguồn Gốc và Đặc Điểm của Phật Giáo Mật Tông
học thuyết lý luận tại đây. Từ đó về sau, Đại học Nālandā đã trở thành trung tâm nghiên cứu chủ yếu của các bậc học thức, trường ... đạo cho đến một trăm năm sau Phật nhập niết bàn, tức là giai đoạn đầu truyền bá Phật giáo. Thời kỳ Bộ phái Phật giáo là khoảng từ năm 370
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/767612_nguon_goc_va_dac_diem_cua_phat_giao_mat_tong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: