Kết quả 1 - 10 của 5305 các kết quả có nội dung Bài thuyết pháp Bóng Mây 7 Thích Thiện Thuận. (3,2792 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng Mây 1
Bóng Mây Thích Thiện Thuận 05/07/2011 19:46 (GMT+7) Số lượt xem: 28981Kích cỡ chữ: Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5AD213_bong_may_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng Mây
Bóng Mây Thầy Thích Thiện Thuận giảng. 30/07/2011 05:05 (GMT+7) Số lượt xem: 11828Kích cỡ chữ: Bóng Mây. audio mp3 VenThienThuan_BongMay.mp3
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7BC252_bong_may.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng Mây
Bóng Mây Thích Thiện Thuận 05/07/2011 19:46 (GMT+7) Số lượt xem: 28982Kích cỡ chữ: Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5AD213_bong_may.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Qua Suối Mây Hồng (Thơ ) Thi Hóa Tư Tưởng VAJRACCHEDIKA PRAJNÀ PARAMITA SÙTRA
nguyện hoa vàng tươi ! làm trang nghiêm cõi Phật tức trang nghiêm cõi người ngã, pháp bóng mây nổi vào ra dòng nước xuôi XVIII ... độ nhất thiết khổ. đền ơn Phật mười phương. người nhập kinh diệu này, xa lìa huyễn ngã pháp, vô ngại bóng mây bay, cúng dường nhất
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5AD04A_qua_suoi_may_hongtho_thi_hoa_tu_tuongvajracchedika_prajna_paramita_sutra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TRÚ XỨ CỦA BỒ TÁT
thuyết vô số giáo pháp trong một tiết tấu hòa nhã không thể nghĩ bàn. Mỗi âm thanh phát ra là một bài thuyết pháp; hoặc ... đang giảng thuyết pháp nào, thiện trí thức nào đã khuyến khích phát Bồ-đề tâm, trong kiếp nào quốc độ nào tại chúng hội nào nghe Phật nào
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5A5012_tru_xu_cua_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ HAI: THIÊN THỪA PHẬT GIÁO
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ HAI: THIÊN THỪA PHẬT GIÁO Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 26/06/2011 20:56 (GMT+7) Số lượt xem: 57515Kích cỡ chữ: PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành ... Thứ 4 Thiểu Dục Và Tri Túc Bài Thứ 5 Nhân Quả Bài Thứ 6 Luân Hồi Bài Thứ 7 Thập Thiện Nghiệp Bài Thứ 8
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7A521A_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_hai_thien_thua_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tranh Chăn Trâu Đại Thừa và Thiền Tông
tranh chăn trâu loại Đại Thừa nầy trong cuốn Judo International của Liên Đoàn Nhu Đạo Pháp quốc, do Jagarin sao lục lại và có dịch luôn các bài tụng ... mây ngựa đá dỡn gió xuân". Hiểu hay không hiểu? Xin xem các bài tụng chăn trâu, và các vần họa của chư phương ; rút lại, có chỗ nào hơn kém hay
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/thien/734201_tranh_chan_trau_dai_thua_va_thien_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoa của nhà Phật
đi đơn lẻ hoặc đi theo tua tuyến bằng nhiều phương tiện khác nhau, mà chủ yếu là bằng xe đạp, vừa thân thiện với môi trường, vừa thỏa thích ... Hoa của nhà Phật 03/02/2013 20:43 (GMT+7) Số lượt xem: 79955Kích cỡ chữ: Cứ mỗi độ tết đến xuân về, làng Thanh Tiên ( xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ) lại sôi động hẳn lên bởi không khí rộn ràng của tiếng đục, tiếng cưa, tiếng se giấy và cả tiếng cười rộn rã của những nghệ nhân làm
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/53F451_hoa_cua_nha_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Tạng Kinh Điển
tàng quí giá gồm nhiều bài thuyết giảng (Kinh, Sutta), thường được gọi tổng quát là "tám vạn bốn ngàn" pháp ... vị cao tăng duyệt lại các giới luật và các bài thuyết pháp, sắp xếp thành hai nhóm chính: Luật Tạng và Kinh Tạng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/567619_tam_tang_kinh_dien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử đức Phật Thích-ca-mâu-ni
loài người" mà Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian. Cuộc đời của Đức Phật là cả một bài thuyết pháp hùng hồn trác tuyệt, dù ... Khổ (Đạo đế). Sau khi nghe Đức Thế Tôn giảng bài pháp thứ hai có đầu đề Anttalakkhana Sutta bàn về thuyết Vô ngã (không
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/734043_lich_su_duc_phat_thich_ca_mau_ni.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: