Kết quả 1 - 10 của 5386 các kết quả có nội dung Bài thuyết pháp Bóng Mây 2 Thích Thiện Thuận. (3,8682 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng Mây 1
Bóng Mây Thích Thiện Thuận 05/07/2011 19:46 (GMT+7) Số lượt xem: 29261Kích cỡ chữ: Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5AD213_bong_may_1.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng Mây
Bóng Mây Thầy Thích Thiện Thuận giảng. 30/07/2011 05:05 (GMT+7) Số lượt xem: 11958Kích cỡ chữ: Bóng Mây. audio mp3 VenThienThuan_BongMay.mp3
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/7BC252_bong_may.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bóng Mây
Bóng Mây Thích Thiện Thuận 05/07/2011 19:46 (GMT+7) Số lượt xem: 29262Kích cỡ chữ: Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Phần 7 Phần 8
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5AD213_bong_may.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thơ của HT Thích Trí Tịnh: Cảm tác hành hương đất Phật
Thơ của HT Thích Trí Tịnh: Cảm tác hành hương đất Phật 18/12/2011 21:25 (GMT+7) Số lượt xem: 56652Kích cỡ chữ: Nhân dịp tháp tùng Đức Pháp chủ GHPGVN hành hương đất Phật và tham dự Đại hội PGTG tại Ấn Độ, cuối tháng 11/2011 vừa qua, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, 87 tuổi, Chứng minh ... huyền không. Bốn bề bát ngát vời trông, Hy-ma tuyết phủ mây lồng xa xa. Bồ-đề bóng rủ la đà, Tưởng chừng cận tuyến hàng ma hãy còn. Trăm ngàn lạy
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/76C200_tho_cua_ht_thich_tri_tinh_cam_tac_hanh_huong_dat_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Qua Suối Mây Hồng (Thơ ) Thi Hóa Tư Tưởng VAJRACCHEDIKA PRAJNÀ PARAMITA SÙTRA
năm trăm vị tỳ-kheo rực pháp-y dưới thềm đá mây nổi dưới thềm hoa uy nghi II Giữa rừng hoa tịch mặc Thoảng tiếng suối thần rơi Thiện ... hoa vàng tươi ! làm trang nghiêm cõi Phật tức trang nghiêm cõi người ngã, pháp bóng mây nổi vào ra dòng nước xuôi XVIII một
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/5AD04A_qua_suoi_may_hongtho_thi_hoa_tu_tuongvajracchedika_prajna_paramita_sutra.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hiện tượng “thơ thiền” của Hoàng Quang Thuận: Hoa Tàn, Mưa Tạnh, Non Yên Lặng...
hễ trong bài thơ có hình ảnh chùa chiền, non cao, bóng núi, cây đá, mây trời, trăng treo, tiếng hạc... là bài thơ có chất Thiền ... tảng chung của giáo pháp. Trân trọng. Minh Đức Triều Tâm Ảnh --------------- Hiện tượng “thơ thiền” của Hoàng Quang Thuận: Hoa Tàn, Mưa Tạnh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/5F5208_hien_tuong_tho_thien_cua_hoang_quang_thuan_hoa_tan_mua_tanh_non_yen_lang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Để gió cuốn đi
đời. Làm từ thiện là làm thế nào đi gõ cửa đến nơi mà bóng tối thành những nỗi ám ảnh, để giúp người bất hạnh vượt qua nỗi đau. Thời gian vừa ... bài ca. Các chương trình từ thiện được phát sóng trên đài HTV, VTV thỉnh thoảng trong các diễn văn khai mạc trình bày ý nghĩa của cuộc vận động
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/53761A_de_gio_cuon_di.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TRÚ XỨ CỦA BỒ TÁT
thuyết vô số giáo pháp trong một tiết tấu hòa nhã không thể nghĩ bàn. Mỗi âm thanh phát ra là một bài thuyết pháp; hoặc ... đang giảng thuyết pháp nào, thiện trí thức nào đã khuyến khích phát Bồ-đề tâm, trong kiếp nào quốc độ nào tại chúng hội nào nghe Phật nào
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/5A5012_tru_xu_cua_bo_tat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thuyết pháp ngắn
Thuyết pháp ngắn Minh Thạnh 04/08/2012 18:58 (GMT+7) Số lượt xem: 31734Kích cỡ chữ: Bài viết này trình bày một hình thức thuyết pháp mới, ngắn gọn về thời lượng, tìm hiểu những ưu điểm của nó và khả năng triển khai trong thực tế. Normal 0 false ... Ấn Quang, Sài Gòn chẳng hạn, một buổi thuyết pháp thường có thời lượng là 2 giờ, không có giải lao. Những năm sau đó, việc ghi âm
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/5E5001_thuyet_phap_ngan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cảm tác hành hương đất Phật
mất còn phôi pha. Rời chân bóng ác xế tà. (Ngày theo chân Đức Pháp chủ Thích phổ Tuệ đi Ấn Độ 25-27/11/2011) Giải thích của tác giả: (1) – “Tôi dùng chữ “lén ngồi” vì hành hương về đất Phật lần này là do tôi có được thiện duyên hi hữu là được Đức Pháp chủ Thích
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/72D000_cam_tac_hanh_huong_dat_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: