Kết quả 1 - 10 của 3865 các kết quả có nội dung BÁCH TRƯỢNG TÒNG LÂM THANH QUY. (2,4861 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TÌM HIỂU KHÁI QUÁT NỘI DUNG THANH QUY CỦA TỔ BÁCH TRƯỢNG
Tòng lâm ở Trung Hoa, sau khi Phật giáo đã du nhập và phát triển nơi đất nước rộng lớn này gần 7 thế kỷ. Bách Trượng Thanh Quy ... TÌM HIỂU KHÁI QUÁT NỘI DUNG THANH QUY CỦA TỔ BÁCH TRƯỢNG 18/08/2011 20:03 (GMT+7) Số lượt xem: 113654Kích cỡ chữ: Bách Trượng thanh quy vốn do Đại sư Bách Trượng Hoài Hải (720- 784) biên soạn vào thế kỷ thứ 8, đời Đường, là một nỗ lực nhằm tập hợp
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luat/764408_tim_hieu_khai_quat_noi_dung_thanh_quy_cua_to_bach_truong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BÁCH TRƯỢNG TÒNG LÂM THANH QUY
BÁCH TRƯỢNG TÒNG LÂM THANH QUY Việt dịch: Sa môn Thích Bảo Lạc Chùa Pháp Bảo Sydney và Chùa Viên Giác Đức Quốc xuất bản PL. 2552 DL 2008 20/07/2011 18:37 (GMT+7) Số lượt xem: 152837Kích cỡ chữ: BÁCH TRƯỢNG TÒNG LÂM THANH QUY Việt ... Môn 1.8 Thanh Quy Tòng Lâm Nguyên Nghĩa Của Tổ Bách Trượng Chương 1: Chúc Diên – Chúc Quốc Vương Chương 2: Báo Ân Chương
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luat/7B401A_bach_truong_tong_lam_thanh_quy.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp Khí Và Pháp Phục
để cúng dường và cầu siêu cho Hiếu Cao Hoàng đế. (Tích nầy trong truyện Bách Trượng thanh quy, trang 68 và 87). Đồng thời trong ... , chẩn tế cô hồn, ... Nếu không học thì không thể xử dụng được. 3. Mõ: Xuất xứ: Trong bộ sách Sắc tu Thanh quy Pháp khí về chương mộc ngư có
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/77D20B_phap_khi_va_phap_phuc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trung Quốc: Hàng vạn người tống biệt thạch trụ tòng lâm
Trung Quốc: Hàng vạn người tống biệt thạch trụ tòng lâm Tịch Nhiên (dịch) 15/04/2012 20:56 (GMT+7) Số lượt xem: 216120Kích cỡ chữ: Vào lúc 0 giờ 36 phút ngày 2/4/2012 vừa qua, Đại lão Hòa thượng Bổn Hoán - Hội trưởng danh dự Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã an tường thị tịch tại chùa Hoằng Pháp - Thâm ... năm, tuy nhiều lần tu sửa, nhưng vẫn bị hủy hoại vào cuối triều Thanh, chỉ còn lại điện Tứ Tổ và mấy gốc bách cổ. Nhờ sự ủng hộ của các cấp
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5ED600_trung_quoc_hang_van_nguoi_tong_biet_thach_tru_tong_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cáo Bạch: Lễ Tang Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Phụng Phương Trượng Chùa Niết Bàn-Bà Rịa Vũng Tàu
Cáo Bạch: Lễ Tang Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Phụng Phương Trượng Chùa Niết Bàn-Bà Rịa Vũng Tàu 20/01/2012 15:06 (GMT+7) Số lượt xem: 41611Kích cỡ chữ: Cáo Bạch: Lễ Tang Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Phụng Phương Trượng Chùa Niết Bàn - Chùa Hương Sơn Viên Tịch Hòa Thượng Thích Thiện Phụng Đức Tướng (1944 - 2012) Hòa Thượng Thích Thiện Phụng, Bậc Tòng Lâm Đại Đức của Thiền gia vừa viên tịch. Hòa Thượng sau 68 năm trụ thế ở Ta Bà, 45 năm
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52424A_cao_bach_le_tang_hoa_thuong_thuong_thien_ha_phung_phuong_truong_chua_niet_ban_ba_ria_vung_tau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Pháp khí đạo Phật và những điều chưa biết
bảng như đám mây. Phần lớn các tòng lâm bây giờ đều dùng bảng bằng gỗ. Bảng được dùng để thay thế cho mõ hình điêu để báo tin giờ thọ trai ... trượng cũng gọi Thanh Trượng hay Minh Trượng, nghĩa là cây gậy tạo ra tiếng. Lự Thủy Nang Lự thủy nang là cái túi để lọc nước
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/vh-phat-giao-vh-dan-gian/57D24A_phap_khi_dao_phat_va_nhung_dieu_chua_biet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùm ảnh toàn cảnh thu nhặt xá lợi cao tăng Trung Quốc vừa viên tịch
Đại sư Hư Vân, làm truyền nhân đời thứ 44 tông Lâm Tế. Tháng giêng năm 1949, làm Phương trượng chùa Nam Hoa. Tháng 4/1980, nhận lời mời của ... ; Tịnh tự Liên Khai - Nam Hùng, Quảng Đông; Thiền tự Đại Hùng - Quảng Đông; Thiền tự Bách Trượng - Phụng Tân, Giang Tây... tiếp tục trùng tu
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5AD609_chum_anh_toan_canh_thu_nhat_xa_loi_cao_tang_trung_quoc_vua_vien_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đêm qua – sân trước - một cành mai
事逐眼前過 老從頭上來 莫謂春殘花落盡 庭前昨夜一枝梅 Dịch: Cáo tật thị chúng Xuân khứ bách hoa lạc Xuân đáo bách hoa khai Sự trục nhãn tiền quá Lão tòng ... sư gọi chúng đọc bài kệ: Cáo tật thị chúng (告 疾示 眾): Xuân khứ bách hoa lạc Xuân đáo bách hoa khai Sự trục nhãn tiền quá Lão tòng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/73C040_dem_qua__san_truoc__mot_canh_mai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông
thành đại tòng lâm. Đại sư chuyên tu tịnh nghiệp, chủ trương Liên tông, hàng ngày chuyên tâm lễ sám, niệm Phật. Vì pháp lợi sanh, Đại sư hoằng ... Lược sử 13 vị Tổ Tịnh Độ Tông 14/09/2011 20:52 (GMT+7) Số lượt xem: 130712Kích cỡ chữ: Huệ Viễn Đại sư: Đại sư Huệ Viễn (334-416) người Nhạn Môn, Sơn Tây. Thuở nhỏ tinh thông Nho, Lão cùng Bách gia chư tử. Trưởng thành xuất gia với Pháp sư Đạo An, chùa Nghiệp Trung, Hằng Sơn. Đại sư Huệ Viễn Huệ Viễn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/574600_luoc_su_13_vi_to_tinh_do_tong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chùa Tuyết Đậu - Một trong Ngũ Đại danh sơn Phật Giáo Trung Quốc
chốn Tòng lâm nổi tiếng trong và ngoài nước đều đến núi Tuyết Đậu chủ trì Phật sự trong tự viện. Ngoài Thiền sư Diên Thọ Tri Giác (904-975) - Tổ ... thành Tòng Lâm Thiền Tông. Chùa Tuyết Đậu nhiều lần hết hưng rồi đến phế, cuối cùng bị phá hủy vào năm 1968, hiện còn lại 7 liêu phòng đã xây
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/danh-lam-tu-vien/57404B_chua_tuyet_dau__mot_trong_ngu_dai_danh_son_phat_giao_trung_quoc.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: