Kết quả 21 - 30 của 5637 các kết quả có nội dung 32 lời khai thị về sự Vô thường. (3,4182 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghe tiếng hoa khai...
Nghe tiếng hoa khai... Thái Kim Lan 06/02/2013 19:10 (GMT+7) Số lượt xem: 68811Kích cỡ chữ: "Bỗng giật mình" diễn tả một biến động thần kinh không trọng lượng của thể xác hòa nhập vũ trụ, đột biến như ngôn ngữ ngôn mà nhà thơ Mãn Giác đã dùng làm bè để chuyển đến cho chúng ta kinh nghiệm liễu ... "giật mình" đầy hạnh ngộ ấy. Cơn "sốc" (choc) nhẹ như cánh hoa hé nở chính là tiếng không lời, bước đi không tiếng hay "âm vang thanh" của tiếng
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/53E651_nghe_tieng_hoa_khai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lời dạy của Đức Phật có liên quan về bốn thánh tích
Những lời dạy của Đức Phật có liên quan về bốn thánh tích 11/11/2011 21:53 (GMT+7) Số lượt xem: 104090Kích cỡ chữ: Ðức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni là bậc Ðại Ðạo Sư, Thiên Nhân Sư, thầy của Trời và Người trong thế giới Ta Bà. Những sự kiện liên quan cuộc đời Ngài là bài học vàn thiêng ... đã hiển bày trong kinh Pháp Hoa vì sao Ngài thị hiện trong cõi Ta Bà: "Ðức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53D443_nhung_loi_day_cua_duc_phat_co_lien_quan_ve_bon_thanh_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một lần đến Quảng Trị.
có quê quán từ khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã nằm xuống mảnh đất này vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Rất nhiều phần mộ liệt sỹ danh ... Thành Cổ và dòng sông Thạch Hãn, do Thượng tọa Thích Tiến Đạt Uỷ viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/73F453_mot_lan_den_quang_tri.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Một lần đến Quảng Trị.
có quê quán từ khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã nằm xuống mảnh đất này vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Rất nhiều phần mộ liệt sỹ danh ... Thành Cổ và dòng sông Thạch Hãn, do Thượng tọa Thích Tiến Đạt Uỷ viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/73F453_mot_lan_den_quang_tri.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quảng Trị ơi! Tôi không thể nào quên.
có quê quán từ khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã nằm xuống mảnh đất này vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Rất nhiều phần mộ liệt sỹ danh ... Thành Cổ và dòng sông Thạch Hãn, do Thượng tọa Thích Tiến Đạt Uỷ viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/73F453_quang_tri_oi_toi_khong_the_nao_quen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Quảng Trị ơi! Tôi không thể nào quên.
có quê quán từ khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước đã nằm xuống mảnh đất này vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Rất nhiều phần mộ liệt sỹ danh ... Thành Cổ và dòng sông Thạch Hãn, do Thượng tọa Thích Tiến Đạt Uỷ viên Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban
http://www.chuabuuminh.vn/tieu-diem/73F453_quang_tri_oi_toi_khong_the_nao_quen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trung Quốc: Hàng vạn người tống biệt thạch trụ tòng lâm
nhà, khổ tu tĩnh tọa. Hòa thượng Lai Quả cùng khen ngợi, và cho đảm đương những chức vụ trọng yếu như Thị giả, Duy na, Đường chủ... Bấy giờ ... tăng tình hữu nghị, ngài còn khai thị giảng "Thiền Tông Dụng Công Chi Đạo" tại Chí Liên Tịnh Uyển. - Tháng 7/1993, Trưởng lão đến Australia
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/5ED600_trung_quoc_hang_van_nguoi_tong_biet_thach_tru_tong_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Không Về Cực Lạc, Còn Về Nơi Đâu?
thể do đất nước lửa gió hợp thành, giả hợp bất thường.- Khổ về chết: cuộc sống mong manh, cái chết thình lình.- Khổ về ân tình chia cách: Sợi dây ân tình cha mẹ vợ con khó dứt.- Khổ về oan gia gặp gỡ: những kẻ thù ghét thường hay gặp gỡ.- Khổ vì cầu không được: sự nghiệp khó
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/72C608_khong_ve_cuc_lac_con_ve_noi_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MI TIÊN VẤN ĐÁP (Milinda Panha)
001-020 câu : 021-048 Câu : 049-072 Câu : 073-089 SỰ CHUẨN BỊ CỦA ĐỨC VUA VỀ NHỮNG CÂU HỎI MENDAKA Câu : 090-095 Câu : 096-103 Câu : 104-113 Câu ... Nằm Ở Đâu? 86. Thức, Tuệ Và Sanh Mạng 88. Thì Giờ Phải Lẽ Rồi 89. Phật Và Chư Tăng, Ai Phước Báu Nhiều Hơn? SỰ CHUẨN BỊ CỦA ĐỨC VUA VỀ
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/kinh/5BD253_mi_tien_van_dapmilinda_panha.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - P H Ậ T Đ Ả N, NGÀY CỦA NIỀM TIN VÀ HY VỌNG
, mối lời – là niềm tin yêu, sự tri ân và ngưỡng vọng bờ của người con Phật đối với vị Cha Lành kính yêu. Với một đoạn thơ ngắn – Võ ... hữu lời cầu chúc : “THÂN TÂM THƯỜNG LẠC & VẠN SỰ KIẾT TƯỜNG! “
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5B5649_p_h_a_t_d_a_n_______ngay_cua_niem_tin_va_hy_vong.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: