Kết quả 1 - 10 của 5637 các kết quả có nội dung 32 lời khai thị về sự Vô thường. (2,2741 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ấn Độ: Chính thức khai mạc Hội nghị Nữ giới PG Thế giới lần thứ 13
về một hiện tượng đặc sắc đang xảy ra trong thế giới Phật giáo, đó là sự công nhận tiềm năng lớn lao của phụ nữ trong việc thực hiện lời dạy ... Ấn Độ: Chính thức khai mạc Hội nghị Nữ giới PG Thế giới lần thứ 13 07/01/2013 13:34 (GMT+7) Số lượt xem: 35240Kích cỡ chữ: GNO - Sáng nay 5-1-2013, vào lúc 9g sáng theo giờ Ấn Độ, Hội nghị Nữ giới Phật giáo thế giới Sakyadhita lần thứ 13 đã chính thức khai mạc tại chùa Kiều Đàm Di (thị trấn
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/52E419_an_do_chinh_thuc_khai_mac_hoi_nghi_nu_gioi_pg_the_gioi_lan_thu_13.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thông Điệp Sự Ra Đời Của Phật
chịu sự chi phối của lý thường? Có sanh thì có diệt, có hình tướng thì phải có huỷ hoại, dù là thân hình có 38 tướng tốt và 80 ... hoa , Phật dạy : "Chư Phật xuất hiện ở đời chỉ vì một đai sự nhân duyên : Khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến " . Bản
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/5B5648_thong_diep_su_ra_doi_cua_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích: Bách tuế Vinh Thọ Chí Khánh
khai thị, giảng Pháp Thường, Hòa Thượng đã lập tức phát nguyện xuất gia, đó chính là Nghiệp Duyên Nhân Quả theo Phật của Hòa ... đầu chúng con lấy trong Kinh Pháp Hoa nói về mục đích cao cả của Đạo Phật là “ Khai
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/chan-dung-nhan-vat/76C003_truong_lao_ht_thich_thanh_bich_bach_tue_vinh_tho_chi_khanh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Linh cảm có phải "người âm về báo mộng"?
, linh cảm hay linh tính ấy thường được gọi là "giác quan thứ sáu". Đó là sự cảm nhận những thông tin của sự vật, hiện tượng về ... một số giác quan các hiện tượng, sự việc, tình huống, hành động... mang tính lành hay dữ, bình thường hay không bình thường đang, sắp
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/527418_linh_cam_co_phai_nguoi_am_ve_bao_mong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - 32 Tướng Tốt Của Bậc Đại Nhân
thị hiện của Ngài, do chìu theo sự ưa thích cái đẹp của chúng sinh. Khi mới tiếp xúc lần đầu, chúng ta thường chú ý đến vẻ ngoài của người ... là sanh thân của Như-Lai, hữu hình ắt hữu hoại”.Thân xác do tứ đại hợp thành, đủ duyên thì hiện hữu, hết duyên lại trở về cát bụi. thường
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/56E219_32_tuong_tot_cua_bac_dai_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BA MƯƠI HAI TƯỚNG TỐT VÀ TÁM MƯƠI VẺ ÐẸP CỦA PHẬT
: 世尊身容敦肃无畏薹常不怯I弱。是第十七。ß -Lời kinh : Thế Tôn thân dung đôn túc úy thường bất khiếp nhược. Thị ... 。 -Lời kinh : Thế Tôn thân tướng chúng sở nhạo quan thường yểm túc. Thị ngũ thập lục. -Nghĩa
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/5F4053_ba_muoi_hai_tuong_totva_tam_muoi_ve_ep_cua_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lược Ý Tướng Râu Bát Tự Trên Diện Tượng Phật Trong Truyền Thống Nghệ Thuật Văn Hóa Tín Ngưỡng Phật Giáo Bắc Truyền
, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.", đồng thời biểu thị cho sự cụ túc của 32 ... Thế Tôn ở trên cung trời ấy an cư ba tháng thuyết pháp cho mẹ, nhiều sự lợi ích đối với chư Thiên, lượng chư Thiên lìa khổ, giải thoát... Lúc
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoa/dieu-khac-kien-truc/576059_luoc_y_tuong_rau_bat_tu_tren_dien_tuong_phat_trong_truyen_thong_nghe_thuat_van_hoa_tin_nguong_phat_giao_bac_truyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chánh ngữ
mô tả một người chân thật:"Ở đây một người thiện nam từ bỏ sự giả dối, xa lánh vọng ngữ, nói lời chân thật dù ở nơi hội họp đứng đắn, giữa đám ... khác, cũng không vì một lợi lạc vật chất mà cố ý nói sai sự thật". (Sāleyyaka Sutta M.I, 228).Thật ra chánh ngữ không phải chỉ giới hạn trong lời
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/57D04A_chanh_ngu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự cần thiết của Bồ-tát trong xã hội hiện đại
Sự cần thiết của Bồ-tát trong xã hội hiện đại 16/04/2013 10:33 (GMT+7) Số lượt xem: 33653Kích cỡ chữ: NSGN - Sự hiện hữu của Bồ-tát theo Phật đạo quả là cùng cần thiết cho mọi người được sống hạnh phúc, cho mọi loài được tồn tại và cho trái đất này còn được xanh tươi bền vững lâu dài Bồ ... thường dân, thậm chí thị hiện làm trẻ con, hay quỷ dữ để tương ưng với nghiệp lực của người mà ngài hóa độ họ một cách trọn vẹn. Song song
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/53741B_su_can_thiet_cua_bo_tat_trong_xa_hoi_hien_dai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đêm qua – sân trước - một cành mai
Đêm qua – sân trước - một cành mai 07/01/2012 21:02 (GMT+7) Số lượt xem: 89653Kích cỡ chữ: Đúng là Đạo bổn nhan sắc, nhưng ta và người thì có thể thấy được “nhất chi mai (一枝梅) ” kia là vật của đất trời, trống không, độc lập, hồn nhiên, như hữu sự sự. Cáo tật thị chúng 告 疾 示眾 春去百花落 春到百花開 事逐眼前過 老從頭上來 莫謂春殘花落盡 庭前昨夜一枝梅 Dịch: Cáo tật thị chúng Xuân khứ bách hoa lạc Xuân đáo bách hoa khai
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/73C040_dem_qua__san_truoc__mot_canh_mai.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: