Kết quả 1 - 10 của 4041 các kết quả có nội dung ��� t�� nghe ph��p, tu T���nh Nghi���p �������c V��ng Sanh. (2,6582 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - MƯỜI BỐN ĐIỀU PHẬT DẠY
nh trì tu tậ p và sinh hoạt trong đờ i số ng hằ ng ngà y.Kính chúc quý Phật tử tu được tinh tấn, góp phần ... ứ ng dụ ng hà nh trì sẽ cả m thấy có nhu cầu hướng tớ i, bởi điều đạo đức luôn mang đế n hạnh phúc an lành cho con
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/luan/567458_muoi_bon_dieuphat_day.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghi Thức Hôn Lễ
ấy xong Ngài vượt thoát tất cả Mọi khổ đau ách nạn. (C) "Nghe đây, Xá Lợi Tử : Sắc chẳng khác gì không Không chẳng khác gì sắc Sắc chính thực là không Không chính thực là sắc Còn lại bốn uẩn kia Cũng đều như vậy cả. (C) Xá Lợi Tử, nghe đây : Thể mọi pháp đều không Không sanh
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/534600_nghi_thuc_hon_le.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cái Đẹp Qua Một Số Bài Thơ Thời Lý - Trần
i Việ t. Nhữ ng vua chú a củ a cá c triề u đạ i Ngô, Đinh, Tiề n Lê, Lý , Trầ n đã tiế p thu Phậ t giá o như mộ t hệ tư tưở ng chí nh thố ng. Cũ ng chí nh thờ i kì nà y, giớ i trí thứ c tăng lữ có tiế ng nó i lớ
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/72540B_cai_dep_qua_mot_so_bai_tho_thoi_ly__tran.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khi Chết Ta Sẽ Đi Về Đâu?
sanh về một trong bốn cảnh giới Thánh là Phật, Bồ Tát, Duyên giác và Thanh Văn. Hoặc như người nào tuy tu hành nhưng chưa đoạn được phiền não ... đó cũng được thoát ly sanh tử, khi lâm chung được vãng sanh về thế giới Tịnh độ của chư Phật, lần hồi tiến tu cho đến ngày thành Phật
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/77661B_khi_chet_ta_se_di_ve_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Luân Hồi Và Sanh Tử Trong Đạo Phật
Luân Hồi Và Sanh Tử Trong Đạo Phật 13/03/2013 21:26 (GMT+7) Số lượt xem: 48869Kích cỡ chữ: Luân hồi hình như luôn đi với sanh tử. Luân hồi sanh tử. Nghe cứ rờn rợn. Có cách nào “giải thoát” không? Có đó. Đi tu! Đi tu để giải thoát luân hồi sanh tử. Nghe nói ... thoát luân hồi sanh tử. Nghe nói vậy. Làm như tu thì không còn sanh tử nữa, không còn luân hồi nữa, tu thì sống đời đời
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/do-hong-ngoc/52F45A_luan_hoi_va_sanh_tu_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mười Điều Thiện
, đều do tu thiện nghiệp mà được. Còn tất cả chúng sanh hình sắc hoặc xấu hoặc tốt, hoặc lớn hoặc nhỏ, mỗi người đều do tự ... của mình để giúp đỡ cho chúng sanh được an vui, ấm no đó là sự bố thí đáng làm. c) Không tà dục: Nghĩa là không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5EC203_muoi_dieu_thien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LUÂN HỒI SANH TỬ
LUÂN HỒI SANH TỬ Đỗ Hồng Ngọc 01/06/2012 14:10 (GMT+7) Số lượt xem: 56220Kích cỡ chữ: Luân hồi hình như luôn đi với sanh tử. Luân hồi sanh tử. Nghe cứ rờn rợn. Có cách nào “giải thoát” không? Có đó. Đi tu! Đi tu để giải thoát luân hồi sanh tử. Nghe nói vậy. Làm như tu thì không còn sanh tử nữa, không còn luân hồi nữa, tu thì sống đời đời kiếp kiếp vậy! Nhưng… không còn sanh tử, không
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/do-hong-ngoc/5E5443_luan_hoi_sanh_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự hiểu biết về thân trung ấm có giá trị như thế nào?
sống. Trung ấm khi thân nầy lâm vào trạng thái chết. Thí dụ: Khởi điểm ở B v à C Hậu ấm trạng thái tâm thức chưa nhập vào thai đời ... nề, khi lâm chung bị mê mờ, tức là hiểu được người đó chưa được vãng sanh. Nên mời các vị thiện tri thức tu Tịnh Độ Tôn đối trước thi thể
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/774003_su_hieu_biet_ve_than_trung_am_co_gia_tri_nhu_the_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự Khác Biệt Giữa A La Hán Và Bồ Tát Là Gì?
rất rộng lớn. Các Ngài chẳng những lo phần độ mình mà còn luôn nghĩ đến độ chúng sanh nữa. 6. Khác nhau về pháp tu: A la hán sau khi nghe ... diệt nữa. Nói rõ, là các Ngài không còn sanh tử luân hồi. c) Ứng cúng là các Ngài thật xứng đáng cho trời người cúng dường. A la Hán có
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5AC203_su_khac_biet_giua_a_la_han_va_bo_tat_la_gi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bổn phận của Phật tử tại gia
hữu. c) Phải chăm chỉ nghe lời giảng dạy của các vị Tăng già đức độ, thẩm xét cho kỹ lưỡng rồi như pháp mà tu hành. d) Phải cầu học với ... sanh. Ngày nay, chúng ta may nhờ phúc báo đời trước, được làm học trò Phật , mắt được trong vào quyển kinh, tai được nghe Phật pháp, cũng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/5FC403_bon_phan_cua_phat_tu_tai_gia.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: