Kết quả 1 - 10 của 5927 các kết quả có nội dung Đức Phật đã chuẩn bị những gì trước khi Đại diệt độ. (1,7091 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật đã chuẩn bị những gì trước khi Đại diệt độ?
Đức Phật đã chuẩn bị những trước khi Đại diệt độ? 07/06/2013 16:02 (GMT+7) Số lượt xem: 142169Kích cỡ chữ: NSGN - Theo truyền thống Phật giáo Theravāda, Vesak là lễ kỷ niệm ba sự kiện trọng đại gắn liền với cuộc ... các dịch phẩm tương đương trong Hán tạng, đã phát lộ những chi tiết quan trọng về việc Đức Phật đã chuẩn bị cho
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-co-ban/56F259_duc_phat_da_chuan_bi_nhung_gi_truoc_khi_dai_diet_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật đã chuẩn bị những gì trước khi Đại diệt độ?
Đức Phật đã chuẩn bị những trước khi Đại diệt độ? 30/06/2013 17:06 (GMT+7) Số lượt xem: 138626Kích cỡ chữ: NSGN - Theo truyền thống Phật giáo Theravāda, Vesak là lễ kỷ niệm ba sự kiện trọng đại gắn liền với cuộc ... các dịch phẩm tương đương trong Hán tạng, đã phát lộ những chi tiết quan trọng về việc Đức Phật đã chuẩn bị cho
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/577010_duc_phat_da_chuan_bi_nhung_gi_truoc_khi_dai_diet_do.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đức Phật thành đạo theo giáo lý Tây Tạng
tử tin rằng không chỉ trong kiếp sống hiện tại lúc bấy giờ, mà còn ở vô số kiếp sống trước đó nữa, Đức Phật đã chuẩn ... chẳng hề tỏ ra sợ hãi đạo quân ma. Bậc Đại sĩ sắp thành Phật ấy đã tích tụ đủ công đức và uy lực để chiến thắng mọi cám dỗ. Khi
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/574001_duc_phat_thanh_dao_theo_giao_ly_tay_tang.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Mùa Xuân trong đạo Phật
sanh diệt. Thế giới của kinh Hoa nghiêm mà Đức Phật đã khám phá và Ngài vẽ ra lộ trình tu từ thế giới sanh diệt, chúng ta đi lần vào thế giới Vô sanh, nhận thấy trước tiên trong thế giới sanh diệt hiện ra ngũ ấm, quốc độ và chúng sanh. Và ta nhìn chúng sanh
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/xuan/736410_mua_xuan_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KHÔNG PHẢI LÀ LỜI CỦA PHẬT *
khi ta diệt độ, trai hay gái con nhà dòng dõi nhớ nghĩ khi Phật giáng sinh có những công đức như thế, khi ... , không lâu trước khi nhập niết bàn, Đức Phật đã trả lời Ananda, thị giả theo hầu cận Phật nhiều năm, khi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/giang-kinh-luat-luan/53D24A_khong_phai_la_loi_cua_phat_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - "Không ai trong chúng ta biết khi nào mình chết"
khứ thì nay các Ngài chỉ còn là một ký ức. Các Đạo sư Ấn Độđại như ngài Nagarjuna (Long Thọ) và Asanga (Vô Trước) đãnhững ... trước và người trẻ còn ở lại phía sau. Thái độ thực tế nhất mà ta có thể nuôi dưỡng là hy vọng điều tốt đẹp nhất nhưng chuẩn bị
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/56E258_khong_ai_trong_chung_ta_biet_khi_nao_minh_chet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Tất cả đã sẵn sàng !”
triển khai hơn một tuần qua và đến nay được các tiến độ chuẩn bị như dự kiến. Việc đón tiếp đại biểu đã kết thúc và toàn ... mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất trên các phương diện chuẩn bị. Phân ban Tổ chức đã làm việc với
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7F5202_tat_ca_da_san_sang_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn ( Mahāparinibbāna-Sūtra )
tượng đó cũng đã xẩy ra khi Ngài đã quyết định ba tháng trước sẽ diệt độ và không còn duy trì mạng ... sau khi đức Phật viên tịch, và nhất là trong những thế kỷ sau, đã có một sự chuyển biến đáng kể xảy ra, đó
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/73D602_doc_kinh_dai_bat_niet_ban_mahparinibbna_stra_.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Sự khám phá đạo Phật của người Tây phương
Ấn-độ vào thế kỷ 17 và 18, họ đã không gặp một đệ tử nào của Đức Phật, mà chỉ thấy những đền thờ vắng vẻ điêu tàn. Vì đạo Phật ... này còn kết hợp với những tôn giáo hay đức tin hiện hữu từ trước tại các vùng mà Phật giáo đã tuần tự bám rễ: Tiểu thừa ở Sri
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/527653_su_kham_pha_dao_phat_cua_nguoi_tay_phuong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử
nên tất cả các tội chướng nhờ ân đức của chư Phật độ trì, thảy đều tiêu diệt. Oai lực lớn lao của Thần Chú đã được chính ... Quán Thế Âm đã khả hứa với chúng ta rằng những người trì tụng thần chú Đại Bi chắc chắn sau khi chết sẽ không bị rơi vào
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5AC042_than_chu_dai_bi_vien_ngoc_cua_nguoi_cung_tu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: