Kết quả 1 - 10 của 5513 các kết quả có nội dung Đạo Phật trước vấn đề trợ tử. (3,1492 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vấn đề trợ tử
Phật giáo và đạo đức y sinh Vấn đề trợ tử 17/12/2012 14:36 (GMT+7) Số lượt xem: 54607Kích cỡ chữ: NSGN - Vấn đề sinh đạo đức bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến giá trị đời sống con người từ lúc còn là thai nhi cho đến khi mạng chung. Nhưng ... đạo đức, Phật giáo không quy kết trợ tử là một tội lỗi, tuy nhiên vấn đề này cần phải có những cân nhắc kỹ lưỡng. Về
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/tai-sinh-doi-song/726458_van_de_tro_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời nhắn nhủ từ "chú tiểu trợ niệm vãng sinh"
tôi theo nên tôi cũng được thấm nhuần các nghi lễ Phật giáo.Thật ra thì vấn đề trợ niệm cho người lâm chung tôi đã được thầy dạy ... thực trước rồi hãy làm đạo, nhắc mình niệm Phật trước rồi mới trợ niệm. Đừng làm ảnh hưởng đến các đạo tràng niệm Phật
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/72C44B_loi_nhan_nhu_tu_chu_tieu_tro_niem_vang_sinh.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đạo Phật trước vấn đề trợ tử
Đạo Phật trước vấn đề trợ tử Trịnh Nguyên Phước 29/11/2011 08:52 (GMT+7) Số lượt xem: 114307Kích cỡ chữ: " Thân thể con người cũng như một yên ngựa, phải biết rời bỏ khi đã tới cuối hành trình " Ibn Sina (Avicenne) Vấn đề ... sự trợ tử thực sựvì bỏ sót ". Thái độ của đạo Phật Thái độ của đạo Phật trước vấn
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/525200_dao_phat_truoc_van_de_tro_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Khả năng hỗ trợ tu tập của kênh truyền hình An Viên
về vấn đề này. Trước hết, điều chắc chắn là với nội dung đạo đức ảnh hưởng Phật giáo, kênh truyền hình An Viên tất yếu ... Khả năng hỗ trợ tu tập của kênh truyền hình An Viên Minh Thạnh 10/12/2011 07:59 (GMT+7) Số lượt xem: 57851Kích cỡ chữ: Chức năng giáo dục đạo đức và chức năng thư giãn của kênh truyền hình đạo đức ảnh hưởng Phật giáo An Viên đã được chúng ta bàn đến trong những bài viết trước đây
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/76D240_kha_nang_ho_tro_tu_tap_cua_kenh_truyen_hinh_an_vien.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo vệ tín tâm người Phật tử, bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc
Bảo vệ tín tâm người Phật tử, bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc 01/10/2011 18:40 (GMT+7) Số lượt xem: 87727Kích cỡ chữ: Giác Ngộ - E ngại khi nhắc đến hai chữ “cải đạo” là một việc có thể hiểu được, vì từ “cải đạo” hàm chứa trong nó việc có liên hệ đến một tôn giáo khác. Khi đó, vấn ... đến việc cải đạo tín đồ Phật giáo, phải chăng, có ảnh hưởng nào đó đến khối đại đoàn kết dân tộc? Như đã nói ở trên, vấn đề tất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/52464B_bao_ve_tin_tam_nguoi_phat_tu_bao_ve_khoi_dai_doan_ket_dan_toc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoa Kỳ: Phật giáo Hoa Kỳ đang đối mặt với bước chuyển thế hệ
hơn bốn thập kỷ qua, đã đặt vấn đề rằng: “Làm sao để chúng ta, những người đi trước, đang ở độ tuổi 60 và 70 có thể hỗ trợ cho thế ... một ngôi chùa thuộc vùng Garrison, New York để bàn thảo về những vấn đề quan trọng liên quan đến tương lai của Phật giáo ở Hoa Kỳ mà họ đang
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-quoc-te/56D408_hoa_ky_phat_giao_hoa_ky_dang_doi_mat_voi_buoc_chuyen_the_he.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng pháp tại Châu Phi
Hoằng pháp tại Châu Phi Minh Thạnh 09/12/2011 09:17 (GMT+7) Số lượt xem: 105454Kích cỡ chữ: Phật giáo chúng ta cần nhận thức rõ vấn đề, để mai kia, khi có nhân duyên thích hợp, những Phật tử trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam, sẽ lại nỗ lực hoằng pháp trên lục địa này ... hay không? Nếu có kết quả ra sao?Chúng tôi giới hạn vấn đề ở nửa cuối thế kỷ XX. Còn những thế kỷ trước đó, thì việc truyền bá Phật
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/72D240_hoang_phap_tai_chau_phi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII cần quan tâm đến "Hộ pháp"
đạo của Phật giáo Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây buộc Tăng Ni Phật tử Việt Nam phải lưu ý nhiều hơn đến trách nhiệm hộ ... biểu Phật giáo Toàn quốc tại Hà Nội sắp tới đây, vấn đề hộ pháp cần phải được đưa vào chương trình nghị sự, cần sự tập trung quan tâm
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/7EC002_dai_hoi_phat_giao_toan_quoc_lan_thu_vii_can_quan_tam_den_ho_phap.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ
chỉ nên niệm Phật A Di Đà và tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi, không nên tụng những kinh khác. Mong quý Báo giải thích hai vấn đề cho tôi được ... đến, vấn đề “thời mạt pháp này chỉ nên niệm Phật A Di Đà và trì tụng kinh Vô Lượng Thọ thôi” cũng chưa ổn. Riêng vấn đề
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5BC249_tu_tinh_do_khong_phai_chi_tung_kinh_vo_luong_tho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tu Tịnh độ không phải chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ
chỉ nên niệm Phật A Di Đà và tụng kinh Vô Lượng Thọthôi, không nên tụng những kinh khác. Mong quý Báo giải thích hai vấn đề cho tôi được hiểu để an tâm trong việc tu tập theo pháp môn Tịnh độ truyền thống. (THIỆN BẢO, qv619@yahoo.com) ĐÁP:Bạn Thiện Bảo thân mến!Vấn đề “phải quy y Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/5FD041_tu_tinh_do_khong_phai_chi_tung_kinh_vo_luong_tho.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: