Kết quả 1 - 10 của 4656 các kết quả có nội dung Đạo Phật . (3,8312 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đừng hiểu sai về Đạo Phật
Đừng hiểu sai về Đạo Phật HUỲNH CHIẾU ĐẲNG 02/09/2011 17:52 (GMT+7) Số lượt xem: 10322Kích cỡ chữ: Đừng hiểu sai về Đạo Phật Dung_hieu_sai_ve_dao_Phat_(1).pps(1,16MB)
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/76D401_dung_hieu_sai_ve_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - SỰ TỒN VONG CỦA ĐẠO PHẬT
SỰ TỒN VONG CỦA ĐẠO PHẬT 01/07/2012 08:05 (GMT+7) Số lượt xem: 19875Kích cỡ chữ: Nếu có sức mạnh tinh thần nào đó làm cho dân tộc Việt Nam bền vững đến ngày nay, thì sức mạnh ấy chính là sức mạnh của ánh sáng từ bi và giải thoát. Trong quá khứ cũng như trong hiện tại, những trang sử vàng son của đạo Phật, qua các triều đại Việt nam, lúc thịnh đạt cũng như buổi suy vi, chưa và không bao giờ đi ngược lại cái sức mạnh tinh thần truyền thống
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7B4442_su_ton_vong_cua_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 29/06/2011 20:32 (GMT+7) Số lượt xem: 41061Kích cỡ chữ: PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997KHOÁ THỨ 6: TRIẾT LÝ ĐẠO PHẬT hay là ĐẠI CƯƠNG KINH LĂNG NGHIÊM Mục lục Mục Lục Chi Tiết Thay Lời Tựa
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/5ED252_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_6_triet_ly_dao_phat_hay_la_dai_cuong_kinh_lang_nghiem.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Qua bài viết chỉ tìm thấy Phật giáo trong bảo tàng, chùa hoang: Người đệ tử Phật phải làm gì?
bảo vệ Phật Pháp trường tồn. Ta nhất quyết không để đạo Phật bị suy tàn theo dự đoán của tiến sĩ Amarjiva Lochan. Thứ ... giáo và yêu cầu bỏ đạo Phật để theo đạo của họ. - Các tôn giáo bạn uy hiếp cô lập xã hội khiến tín đồ Phật Giáo sống trong khu
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/7EC642_qua_bai_viet_chi_tim_thay_phat_giao_trong_bao_tang_chua_hoang_nguoi_de_tu_phat_phai_lam_gi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Đức Thế Tôn và Bát Tướng Thành Đạo
Hình Ảnh: Đức Thế Tôn và Bát Tướng Thành Đạo 27/04/2012 21:54 (GMT+7) Số lượt xem: 31527Kích cỡ chữ: Biên Tập - Thiết Kế Đồ Họa: Thích Minh Hoàng - Thích Đồng Pháp Nhân Tiết Khánh Đản Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Lịch 2556; ban biên tập kính giới thiệu bộ tranh Hàn Quốc vẽ về tám tướng thành đạo của Đức Phật. chuaminhthanh.com
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-phat-dan/7F5441_hinh_anh_duc_the_ton_va_bat_tuong_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghịch lý của Phật giáo: sư giả và giả không theo đạo Phật
Nghịch lý của Phật giáo: sư giả và giả không theo đạo Phật Minh Thạnh 20/08/2012 09:33 (GMT+7) Số lượt xem: 38799Kích cỡ chữ: Phật giáo Việt Nam chúng ta hiện có 2 vấn đề lớn và 2 vấn đề đó tồn tại như một nghịch lý. Đó là 2 cái giả: giả sư và giả không theo đạo Phật. Sư giả là chuyện mọi người đều biết, nên chúng ta nói nhiều hơn đến việc giả không theo đạo Phật. “Giả” không theo đạo Phật
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/7EC041_nghich_ly_cua_phat_giao_su_gia_va_gia_khong_theo_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Bảo vệ tín tâm người Phật tử, bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc
Bảo vệ tín tâm người Phật tử, bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc 01/10/2011 18:40 (GMT+7) Số lượt xem: 80867Kích cỡ chữ: Giác Ngộ - E ngại khi nhắc đến hai chữ “cải đạo” là một việc có thể hiểu được, vì từ “cải đạo” hàm chứa trong nó việc có liên hệ đến một tôn giáo khác. Khi đó, vấn đề có thể trở nên “tế nhị”, vì nó có thể hiểu một cách mở rộng thành một sự việc giữa hai tôn giáo (Phật giáo và một tôn giáo khác). Suy ra, nhắc đến việc cải đạo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/chan-hung-phat-giao/52464B_bao_ve_tin_tam_nguoi_phat_tu_bao_ve_khoi_dai_doan_ket_dan_toc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Giáo Việt Nam - Ánh Đạo Rạng Ngời
Phật Giáo Việt Nam - Ánh Đạo Rạng Ngời HẠNH PHƯƠNG 18/09/2011 21:33 (GMT+7) Số lượt xem: 45313Kích cỡ chữ: Không lệ thuộc vào ai, không câu nệ chức danh, không vướng víu ngôn từ - Phật giáo Việt Nam hơn hai ngàn năm vẫn cứ là Phật giáo. Bất chấp tám gió, bất chấp ngã nhân, bất chấp hư-thực thực-hư, Phật giáo Việt Nam vẫn trường tồn Phật đạo. Đạo
http://www.chuabuuminh.vn/van-hoc/tuy-but-truyen-ngan-tho-van/53D441_phat_giao_viet_nam__anh_dao_rang_ngoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Công văn phúc đáp của BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG về việc hoạt động Đạo tràng, Ban Hộ niệm tự phát của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai
Công văn phúc đáp của BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG về việc hoạt động Đạo tràng, Ban Hộ niệm tự phát của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai 10/06/2012 12:10 (GMT+7) Số lượt xem: 12928Kích cỡ chữ: Công văn phúc đáp của BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG về việc hoạt động Đạo tràng, Ban Hộ niệm tự phát của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia LaiFile đính kèm GIAO_HOI_PHAT_GIAO_VIET_NAM_2.docx(188,56KB)
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7A540B_cong_van_phuc_dap_cua_ban_huong_dan_phat_tu_trung_uong_ve_viec_hoat_dong_dao_trang_ban_ho_niem_tu_phat_cua_ban_tri_su_phat_giao_tinh_gia_lai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần chú của tình yêu
Thần chú của tình yêu 14/10/2012 18:01 (GMT+7) Số lượt xem: 9587Kích cỡ chữ: ĐĐ. Thích Nhật Từ giảng tại Công ty Sản xuất gỗ Tân Thành, Bình Dương, ngày 21-06-2008Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hon-nhan/7E5202_than_chu_cua_tinh_yeu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: