Kết quả 31 - 40 của 5708 các kết quả có nội dung ĐẠO ĐỨC VÀ LỐI SỐNG LÀNH MẠNH. (2,5761 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình ảnh ngôi chùa trong đời sống tâm thức con người
nước an bình ngôi chùa là nơi xây dựng nếp sống lành mạnh; tạo nên giá trị đạo đức; hình thành phương thức giáo dục chuẩn ... được kiến tạo để tôn thờ Tam Bảo xây dựng dựng nếp sống đạo đức nhân sinh yên bình xã hội. Đến thời ngài Khâu Đà La, ngài ở lại Giao Chỉ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/5F424A_hinh_anh_ngoi_chua_trong_doi_song_tam_thuc_con_nguoi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vấn đề đức tin trong đạo Phật
Vấn đề đức tin trong đạo Phật 04/04/2012 09:36 (GMT+7) Số lượt xem: 72537Kích cỡ chữ: Ðức Thích Ca có dạy: "Tin là căn bản của sự thành công, là nguồn gốc của muôn hạnh lành". Nhưng lòng tin của người Phật Tử không phải là một lòng tin cuồng nhiệt, sôi nổi, không suy xét. Một ... người trong phái Kalmala đến tìm Phật hỏi Ngài: "Bạch đức Thế Tôn, các thầy Bà-la-môn ngoại đạo đến thăm chúng tôi, người nào cũng
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7A5609_van_de_duc_tin_trong_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vì sao em chết?
đạo đức) trong đó có giới không sát sanh. Giới không sát sanh sẽ được đạo Phật dạy rằng mình phải tôn trọng mạng sống của mình ... khóa tối ưu để giáo dưỡng các em biết sống trong nếp của một người sống lành mạnh. Có nghĩa là sống biết chấp nhận
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/77D002_vi_sao_em_chet.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tìm hiểu Phật Pháp 3: Tam nghiệp và tịnh hóa tam nghiệp
, ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, hút sách, gian dâm... Là người đạo đức, người tu đạo, chúng ta cần có cuộc sống phạm hạnh. Tu sĩ thì ... ra bất cứ điều gì đều là lời nói chân thật, đạo đức, khế hợp với ý đạo nhằm đem lại an vui cho bản thân tha nhân. 07
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/7A4003_tim_hieu_phat_phap_3_tam_nghiep_va_tinh_hoa_tam_nghiep.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nếu Đảng không vững vàng sẽ không thể đứng vững
ấy, nếu Đảng ta không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững đủ sức lãnh đạo để đưa đất nước tiếp tục đi
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/tin-tuc-tong-hop/734001_neu_dang_khong_vung_vang_se_khong_the_dung_vung.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh phúc người Phật tử
đến lối sống tha hóa, đạo đức bị xuống cấp trầm trọng, đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho nền tảng ... cố gắng làm lành lánh dữ, tích đức tùng thiện, chung sống với nhau hòa bình an ổn, luôn nhiệt tình giúp đỡ
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/73E61A_hanh_phuc_nguoi_phat_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lời Phật chắp cánh cho tình yêu hôn nhân
nguyện sống theo các nguyên tắc đạo đức căn bản do Đức Phật giảng dạy dành cho người tại gia cư sĩ, như ngũ giới: không sát sanh ... đến hôn nhân thì nên lắng nghe suy ngẫm kỹ bài kinh Phật có tên gọi “Xứng đôi” hay câu chuyện đàm đạo ý nhị giữa Đức Phật
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/57D603_loi_phat_chap_canh_cho_tinh_yeu_hon_nhan.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Lịch sử Đức Phật Thích Ca
đã già, không còn sống được bao lâu nữa, để có thể trực tiếp nghe Đức Phật thuyết pháp, cho nên đạo sĩ buồn nói: “Thọ mạng ta ... Phật tâm trạng chán chường của mình, được Đức Phật thuyết pháp về hạnh bố thí, về nếp sống đạo đức, về các cõi Trời
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/766058_lich_su_duc_phat_thich_ca.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tam Quy, Ngũ Giới
theo dấu chân Ngài. Trong câu chuyện kể trên, vị hiền nhân từ bi vô lượng là Đức Phật. Ngài vạch ra Con Đường chỉ dẫn lối đi ... tới. Từ ngày được Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng) thọ ký Ngài không ngừng tạo an lành hạnh phúc cho toàn thể thế gian
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/76420B_tam_quy_ngu_gioi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hoằng Pháp Đối Vối Tuổi Trẻ - Một Vài Suy Nghĩ
Hoằng Pháp Đối Vối Tuổi Trẻ - Một Vài Suy Nghĩ Giới Hảo 17/09/2011 20:30 (GMT+7) Số lượt xem: 157442Kích cỡ chữ: Có người đã nói với chúng tôi rằng, nếu đức Phật còn sống cho đến hôm nay, ngài sẽ nói chuyện như thế nào trong các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học, trước đông đảo ... xuống dốc. Hoằng pháp với tuổi trẻ phải hướng dẫn cho họ một lối sống có niềm tin hướng thượng. Giúp cho họ thấy được tính nhân
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/53D649_hoang_phap_doi_voi_tuoi_tre__mot_vai_suy_nghi.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5 6 7 8

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: