Kết quả 1 - 10 của 4896 các kết quả có nội dung ĐẠI BI CHÚ GIẢNG GIẢI. (3,4332 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi
Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi 07/09/2011 03:38 (GMT+7) Số lượt xem: 21283Kích cỡ chữ: Chú bé 3 tuổi tụng chú Đại bi
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/kinh-te-moi-sinh/535441_chu_be_3_tuoi_tung_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - LINH NGHIỆM CHÚ ĐẠI BI
Sư cô và Đạo Tràng Đại Bi Tâm đốt đuốc Đại Bi cho bổn chùa của quý Ngài. Chú Đại bi được giải thích trong ... LINH NGHIỆM CHÚ ĐẠI BI 18/09/2012 17:38 (GMT+7) Số lượt xem: 64816Kích cỡ chữ: >>>Nghi Thức Trì Chú Đại Bi Một công năng khác của Thần chú là cứu khổ. Những lúc ta lâm cảnh hoạn nạn, đau thương, cùng khổ, tuyệt vọng, bi đát nhất; những lúc mà ta
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5FC241_linh_nghiem_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc
CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc 10/07/2011 10:06 (GMT+7) Số lượt xem: 27054Kích cỡ chữ: CHÚ ĐẠI BI - Võ Tá Hân phổ nhạc
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/kinh-nhac/5F5252_chu_dai_bi__vo_ta_han_pho_nhac.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3
Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3 04/08/2011 15:10 (GMT+7) Số lượt xem: 25279Kích cỡ chữ: Thần chú Lăng Nghiêm – Đại Bi – Thập chú - mp3.A - CHU LANG NGHIEM.mp3. B - CHU DAI BI.mp3. C - THAP CHU.mp3
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/am-nhac/5FC012_than_chu_lang_nghiem__dai_bi__thap_chu___mp3.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng
Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng 01/10/2012 13:52 (GMT+7) Số lượt xem: 14667Kích cỡ chữ: Chú Đại Bi - Thầy Thích Trí Thoát tụng >>>Nghi Thức Trì Chú Đại Bi >>>LINH NGHIỆM CHÚ ĐẠI BI
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5E524A_chu_dai_bi__thay_thich_tri_thoat_tung.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi)
Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi) 09/10/2012 09:26 (GMT+7) Số lượt xem: 14170Kích cỡ chữ: Phim Phật Giáo, Việt Ngữ- Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni (Kinh Chú Đại Bi) <iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/oiuWxtTrEYY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
http://www.chuabuuminh.vn/phap-am/phim-phat-giao/5A5203_phim_phat_giao_viet_ngu_kinh_dai_bi_tam_da_ra_ni_kinh_chu_dai_bi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - EBOOK PDF CỦA HT. THÍCH THANH TỪ
giảng giải Kim Cang giảng giải Bát Đại Nhơn Giác giảng giảiThập Thiện giảng giảiBát Nhã Trực GiảiDuy Ma Cật ... Ba vấn đề trọng đại trong đời tu của tôi Trọn Một Đời Tôi Thiền Sư Việt Nam Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng - Thiền Sư Đời Lý giảng giải
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/pdf/56F45B_ebook_pdf_cua_ht_thich_thanh_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử
diệt. Oai lực lớn lao của Thần Chú đã được chính Đức Thế Tôn giảng rõ trong Kinh Đại Bi Tâm Đà-Ra-Ni: -”Ngài A Nan bạch Phật rằng ... Thần Chú Đại Bi: Viên Ngọc của Người Cùng Tử Tâm Hà Lê Công Đa 20/10/2012 18:18 (GMT+7) Số lượt xem: 164946Kích cỡ chữ: Cửa Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, một người học Phật dù cố gắng hành trì, tu tập trãi qua hằng hà sa số kiếp cũng không dễ gì có thể lãnh hội hết tất cả nội dung
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/5AC042_than_chu_dai_bi_vien_ngoc_cua_nguoi_cung_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - “Trẻ niệm chú Đại bi đúng cách sẽ rất tốt”
“Trẻ niệm chú Đại bi đúng cách sẽ rất tốt” 19/09/2012 13:55 (GMT+7) Số lượt xem: 53316Kích cỡ chữ: Thần chú Đại bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Chú Đại bi được gọi là thần chú, linh chú bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thần chú này thì bản thân đã có đủ Đại bi tâm. Phật tử đang niệm
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/7FD048_tre_niem_chu_dai_bi_dung_cach_se_rat_tot.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Kỹ năng và phương pháp thuyết giảng
giới đức, quảng đại, khoan dung, có từ tâm. Như vậy, ngay từ khi xác định mình sẽ hành đạo trên phương vị một giảng sư hoằng pháp, người tu sĩ ... chúng đang bừng bừng giận dữ vì có sự báng bổ Phật giáo mà vị giảng sư thấy cần giúp hội chúng nhận ra phải bình tĩnh giải quyết chứ không
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/hoang-phap-dan-than/76F010_ky_nang_va_phuong_phap_thuyet_giang.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: