Kết quả 1 - 10 của 5546 các kết quả có nội dung Ý nghĩa Phật thành đạo. (3,7572 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Đêm hội hoa đăng kính mừng ngày Phật thành đạo năm 2011
đó, đại chúng đã cùng lắng lòng thanh tịnh nghe Thượng tọa Thích Chân Tính đọc ý nghĩa thành đạo của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Cuối ... Đêm hội hoa đăng kính mừng ngày Phật thành đạo năm 2011 Chùa Bằng 03/01/2012 16:25 (GMT+7) Số lượt xem: 132410Kích cỡ chữ: Đã trở thành truyền thống, đây là năm thứ 3 chùa Bằng (Linh Tiên tự) kết hợp với chùa Hoằng Pháp – thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đêm hội hoa đăng kỷ niệm
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/thanh-dao/57C248_dem_hoi_hoa_dang_kinh_mung_ngay_phat_thanh_dao_nam_2011.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hà Nội: Tổ chức lớp bồi dưỡng kinh nghiệm sinh hoạt đạo tràng Phật tử
. Ngày thứ hai, đại chúng đã được nghe thời pháp ý nghĩa của Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội giới thiệu về ý nghĩa các pháp khí trong Phật giáo và cách sử dụng. Buổi chiều, Đại đức Thích Trí Như – Ủy viên BTS Thành
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/7A4443_ha_noi_to_chuc_lop_boi_duong_kinh_nghiem_sinh_hoat_dao_trang_phat_tu.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo
Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo 28/12/2011 13:42 (GMT+7) Số lượt xem: 157238Kích cỡ chữ: Sự Thành Đạo của Đức Phật ngày đó, là một kết quả thành tựu do đã trải qua hằng sa vô số kiếp Đức Phật không ngừng tu tập hạnh Bồ-Tát “Vì xót thương chúng sanh. Nam ... không trình bày hết được. Thành Đạo cũng đồng nghĩa như Thành Phật. Phạn ngữ của Thành Phật là BUDDHO
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/574201_y_nghia_ngay_thanh_dao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo
Vài nét về Tâm lý học phổ thông và Tâm lý học Phật giáo LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NS Thích Nữ Hương Nhũ 08/07/2011 09:34 (GMT+7) Số lượt xem: 45699Kích cỡ chữ: MỤC LỤCLời nói đầu PHẦN I: DẪN NHẬP Ý nghĩa - mục đích chọn đề tài và phạm vi đề tài PHẦN II: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT TÂM LÝ HỌC PHỔ THÔNG VÀ TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO Mục lục LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: DẪN NHẬP Ý nghĩa - mục đích chọn đề tài và phạm vi đề tài
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/luan-van/7ED01B_vai_net_ve_tam_ly_hoc_pho_thongva_tam_ly_hoc_phat_giao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa niệm “Nam mô A Di Đà Phật”
Ý nghĩa niệm “Nam mô A Di Đà Phật” 13/09/2012 14:28 (GMT+7) Số lượt xem: 39632Kích cỡ chữ: Khi niệm phật, người ta thường nói "Nam mô A Di Đà Phật". Vậy câu này có nghĩa là gì? A Di Đà là tên một vị Phật nhưng Nam Mô có nghĩa là gì? Thông thường, Nam ... niệm. Bởi vì chánh niệm là ánh sáng tỉnh thức để giúp cho tâm: thấy, biết, nhận định được ý nghĩa tốt đẹp của sự sống. Bằng cách biết sống đạo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/tinh/7F4009_y_nghia_niem_nam_mo_a_di_da_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Nghịch lý của Phật giáo: sư giả và giả không theo đạo Phật
thực tế, theo nghĩa số tín đồ Phật giáo không đến nỗi giảm sút như thế. Theo những ý kiến như vậy, số tín đồ Phật giáo đúng ra phải ... , khai thác đi trong khai trình hành chính. Đó là việc làm phạm giới nặng nề. Nhưng chắc là những người khai giả là không đạo Phật không ý
http://www.chuabuuminh.vn/tac-gia-dich-gia/minh-thanh/7EC041_nghich_ly_cua_phat_giao_su_gia_va_gia_khong_theo_dao_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Các tôn hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
. Điều Ngự Trượng Phu còn một nghĩa khác nữa là Đức Phật có khả năng điều phục những người hiền và ngự phục những kẻ ác theo về chính đạo ... Nô Giá Na:Phật giáo Mật Tông gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là “Tỳ Nô Giá Na”, dịch ý nghĩa là “Đại Nhật Như Lai”. Theo tiếng Phạn
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/524240_cac_ton_hieu_cua_duc_phat_thich_ca_mau_ni.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hỏi đáp Phật học: Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?
Hỏi đáp Phật học: Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không? Thích Phước Thái 10/11/2012 13:55 (GMT+7) Số lượt xem: 36817Kích cỡ chữ: Tuy nhiên, nếu luận theo ý nghĩa của hai chữ cầu siêu, thì không phải chỉ trong 49 ngày thôi. Vì cầu siêu có nghĩa là cầu mong vượt qua: “từ ... những vong hồn khác, rộng ra là cho cả pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình đều trọn thành Phật đạo. Đây là thể hiện tấm lòng từ bi
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/hoi-dap-phat-phap/7F504A_hoi_dap_phat_hoc_nguoi_chet_sau_49_ngay_tiep_tuc_cau_sieu_duoc_khong.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 10 và 11 LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN
PHẬT HỌC PHỔ THÔNG KHOÁ THỨ 10 và 11 LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Ấn Hành 1997 08/07/2011 21:24 (GMT+7) Số lượt xem: 56081Kích cỡ chữ: PHẬT HỌC PHỔ THÔNG Hòa Thượng Thích Thiện Hoa Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí ... ) BÀI THỨ BẢY CHƯƠNG THỨ BA PHẦN GIẢI THÍCH NÓI VỀ Ý NGHĨA "BẤT GIÁC" (tiếp theo) BÀI THỨ TÁM CHƯƠNG THỨ BA PHẦN GIẢI THÍCH NÓI VỀ NGHĨA
http://www.chuabuuminh.vn/thu-vien/phat-hoc/7ED013_phat_hoc_pho_thong_khoa_thu_10_va_11_luan_dai_thua_khoi_tin.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Vu Lan Và Tự Tứ
lầm.” Đó là ý nghĩa của 3 chữ Vu lan bồn. Còn Tự tứ là gì ? Tự tứ là một thuật ngữ của Phật giáo. Tiếng Phạn là Pravaranà (Bát Thích ... Học Hán Việt trang 1447 ) Đó là chúng tôi trích dẫn nguyên văn trong quyển Từ Điển Phật Học Hán Việt để giải thích ý nghĩa của 2 chữ
http://www.chuabuuminh.vn/chuyen-de/tuyen-tap-vu-lan/5FC013_y_nghia_vu_lan_va_tu_tu.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: