Kết quả 1 - 10 của 5723 các kết quả có nội dung Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược Sư và 12 nguyện. (2,7422 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hạnh nguyện của đức Dược Sư Như Lai
cần phải thể nhập một cách hoàn hảo về 12 hạnh nguyện của đức Phật Dược . Vì Ngài là biểu thị cho chân lý ... làm nổi bật giá trị hiện thực. Đức Dược Như Lai đã trang nghiêm tự thân cõi nước của Ngài bằng 12 đại nguyện
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/73F411_hanh_nguyen_cua_duc_duoc_su_nhu_lai.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược Sư và 12 nguyện
Ý nghĩa danh hiệu Đức Dược 12 nguyện 26/01/2012 14:19 (GMT+7) Số lượt xem: 122722Kích cỡ chữ: Dược là thuốc, là thầy. Phật tên Dược Lưu Ly Quang Vương. Kinh tên Dược Bổn Nguyện Công ... căn bệnh chính : kiến hoặc tư hoặc. Kiến hoặc là thấy lầm, tư hoặc là nghĩ lầm. Dùng danh hiệu Dược Lưu Ly Quang Vương
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/52500A_y_nghia_danh_hieu_duc_duoc_su_va_12_nguyen.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý Nghĩa Đàn Dược Sư Thất Châu
Dược , hành giả phải lắng lòng thanh tịnh trì niệm danh hiệu của từng Đức Phật cho miên mật, nghĩa là phải thường xuyên ... Ý Nghĩa Đàn Dược Thất Châu Thượng Tọa Thích Lệ Trang 05/03/2013 10:34 (GMT+7) Số lượt xem: 75752Kích cỡ chữ: Ban Biên Tập kính giới thiệu bài viết “Ý Nghĩa Đàn Dược Thât Châu” của TT Thích Lệ Trang đọc trong Pháp Hội Dược Tiêu Tai Diên
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/766652_y_nghia_dan_duoc_su_that_chau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Sư
Hình Ảnh: Bát Đại Bồ Tát Theo Kinh Dược Thích Minh Hoàng 04/03/2013 11:40 (GMT+7) Số lượt xem: 93694Kích cỡ chữ: Kinh Dược Bổn Nguyện Công Đức chép rằng: "...trong hàng tứ chúng Bí Sô, Bí Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca, những thiện nam tín nữ đều có thọ ... mà nghe được danh hiệu Đức Dược Lưu Luy Quang Như Lai, khi mạng chung sẽ có tám vị Đại Bồ tát như Văn Thù
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/76665A_hinh_anh_bat_dai_bo_tat_theo_kinh_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - BTS THPG TP họp triển khai công tác tổ chức Pháp hội Dược Sư
Minh. Pháp hội Dược chia làm 7 đàn, chư tôn đức Ban Đại diện được phân công phụ trách khóa lễ trong mỗi ngày. Ngày khai mạc ... , Trưởng BTS THPG TP.HCM, Trưởng Ban Tổ chức về ý nghĩa cũng như những điều lưu ý khi tham dự Pháp hội Dược -Tiêu tai diên
http://www.chuabuuminh.vn/thoi-su/pg-viet-nam/77E411_bts_thpg_tp_hop_trien_khai_cong_tac_to_chuc_phap_hoi_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tản mạn về văn hóa Phật giáo Việt Nam
hạnh nguyện của Đức Phật Dược . Cũng chính là hóa thân của Phật Dược , hiện tướng Dược Xoa để hàng phục ... thiện Dạ Xoa có lòng nhiệt thành hộ pháp. 12 vị Dược Xoa này ở cung trời Tỳ Sa Môn Thiên Vương thống nhiếp lãnh đạo rất nhiều bộ chúng
http://www.chuabuuminh.vn/hinh-anh/phat-bo-tat/5BD200_tan_man_ve_van_hoa_phat_giao_viet_nam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ
Tăng đoàn Truyền thừa quang lâm, cầu nguyện quốc thái dân an ban đại lễ gia trì quán đỉnh cộng đồng Đức Phật Dược tại chùa Phổ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Nhân dịp này, Drukpa Việt Nam xin giới thiệu toát yếu ý nghĩa về Đức Phật Dược
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/mat/73661A_duc_phat_duoc_su.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Cầu nguyện: Đừng để thành tín ngưỡng tham lam
Dược Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức là một bài thuốc Phật truyền.Trong đó, Đức Phật Dược ... đêm đừng cho tắt”. Có phải đức Phật Dược muốn chúng ta làm như thế? Những người đã không đủ ăn đủ mặc, phải chạy gạo từng bữa hay những
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/52C402_cau_nguyen_dung_de_thanh_tin_nguong_tham_lam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
Tiêu tai diên thọ Dược Phật 24/02/2013 14:14 (GMT+7) Số lượt xem: 43985Kích cỡ chữ: Đệ tử Phật đốt sáng ngọn đèn tâm, thấy việc đáng làm để công đức sanh ra mạng sống được kéo dài, không gặp tai họa. Dược nghĩa là thầy thuốc, nói đủ là Tiêu tai diên thọ ... biết Đức Dược đặt mục tiêu phấn đấu thủ tiêu tất cả tai họa của chúng sanh thành tựu mục tiêu đó, nên Ngài thành Phật Dược
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/nghi-le/567653_tieu_tai_dien_tho_duoc_su_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật
Tiêu tai diên thọ Dược Phật 20/03/2013 10:31 (GMT+7) Số lượt xem: 39951Kích cỡ chữ: Đệ tử Phật đốt sáng ngọn đèn tâm, thấy việc đáng làm để công đức sanh ra mạng sống được kéo dài, không gặp tai họa. Dược nghĩa là thầy thuốc, nói đủ là Tiêu tai diên thọ ... Đức Dược đặt mục tiêu phấn đấu thủ tiêu tất cả tai họa của chúng sanh thành tựu mục tiêu đó, nên Ngài thành Phật Dược
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/luan/72F452_tieu_tai_dien_tho_duoc_su_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: