Kết quả 1 - 10 của 5756 các kết quả có nội dung Ðức Phật biết hết sao không nói về tương lai. (1,9501 giây)

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Những lời dạy của Đức Phật có liên quan về bốn thánh tích
bày cho mọi người từ khi Ngài mới hiện thân vào đời.3. Lời dạy của Ðức Phật về dấu ấn "chuyển Pháp luân":Như chúng ta đã biết, khi ... sau cùng của Ðức Phật dạy cho Ðại đức A Nan Ða và đại chúng: -- "Này A Nan Ða, có thể con sẽ nói rằng giáo pháp tối thượng sẽ không
http://www.chuabuuminh.vn/su-lieu/phat-va-thanh-chung/53D443_nhung_loi_day_cua_duc_phat_co_lien_quan_ve_bon_thanh_tich.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật Giáo với tuổi thơ
kính nể không nên xem thường. Từ quan điểm của Ðức Phật cho chúng ta biết sự quan tâm của Ngài về mầm non tương ... Phật Giáo với tuổi thơ Thích Thiện Bảo 03/03/2012 14:22 (GMT+7) Số lượt xem: 81139Kích cỡ chữ: Trong chiều hướng phát triển xã hội trên toàn thế giới ngày nay khi đề cập đến thiếu nhi mọi người luôn luôn nói :“ Tuổi thơ hôm nay là người chủ của tương lai”. Ơ ÛPhật giáo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/534203_phat_giao_voi_tuoi_tho.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - KINH ÐẠI THỪA PHƯƠNG QUẢNG TỔNG TRÌ
:"Thưa vâng ! Ðức Thế Tôn khéo tự biết thời. Chư Phật Như Lai đối với tất cả Pháp thảy đều biết rốt ráo. Nguyện xin tuyên nói ... ấy, vị vua này không có Trí Tuệ sao ?Di Lặc bạch Phật rằng:"Thế Tôn ! Ðúng như Thánh nói, thật có Trí Tuệ"Ðức Phật bảo
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/kinh/7F405B_kinh_ai_thua_phuong_quang_tong_tri.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật
, mỗi lời nói của chúng ta đều được đôi mắt sáng suốt của Ðức Phật soi xuống. Chúng ta không dám sống bừa bãi, làm xằng, nghĩ ... Ngài, tha hồ làm những điều bất chính. Nếu chúng ta thờ Ngài với mục đích sai lạc như vừa nói ở trên, thì không những chúng ta đã phỉ bán Ðức
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7F560A_tho_phat_lay_phat_cung_phat.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
mang một vết thương nặng trên vế. Hôm nọ, Ðức Phật đi bát đến trước nhà, được chồng bà cho biết rằng bà đang lâm bệnh không ... chép rằng sau khi Ðức Phật thành tựu Ðạo Quả Phật, trong lúc ngồi tham thiền, suy niệm về pháp Nhân Quả Tương
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-pho-thong/5AD003_tu_vo_luong_tam.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ðức Phật là bậc thầy các nhà khoa học
nét cương yếu để đọc giả suy ngẫm. Về vũ trụ - Ðức Phật ra đời trên sáu thế kỷ trước công nguyên, còn các nhà khoa học được biết ... không sai chạy hay lạc hậu. Ðức Phật không dùng cái thấy biết tuyệt vời ấy để phân tích ngoại cảnh, sử dụng ngoại cảnh
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/534048_uc_phat_la_bac_thay_cac_nha_khoa_hoc.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Địa vị phụ nữ trong Phật giáo được nhìn nhận từ buổi đầu
, Ðức Phật nói về sự không tránh khỏi cái chết như diễn tả trong Tứ Diệu Ðế Cao Quỵ Ngài cũng trích dẫn nhiều ... thời Ðức Phật tại thế, các đạo sư các tôn giáo khác cũng nói về bổn phận và nghĩa vụ của
http://www.chuabuuminh.vn/phat-giao-va-thoi-dai/tuoi-tre-xa-hoi/53C24A_dia_vi_phu_nu_trong_phat_giao_duoc_nhin_nhan_tu_buoi_dau.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Có ai biết cái chết đến lúc nào?
cười. Thấy thế, Ðại đức A-Nan hỏi Phậtsao Ngài cười. Ðức Thế Tôn đáp: "Này A-Nan, thầy có biết ông Ðại Phú đó không ... , con sẽ đến nói cho ông ấy biết," ngài A-Nan thưa với Phật. "A-Nan, thầy cứ việc đi," Ðức Phật đáp. Ðại đức A Nan đi khất
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/76641A_co_ai_biet_cai_chet_den_luc_nao.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ðạo Phật bình đẳng tự do tuyệt đối
nhất định sẽ đạt được. Lời dạy đó là một sự đánh thức mãnh liệt mà nhiều người không biết. Ðức Phật thường nói ... nghe rất buồn: "Tôi tu không ham gì hết, miễn được về Cực lạc làm tôi tớ của Phật là mãn nguyện rồi." Chịu làm
http://www.chuabuuminh.vn/nghien-cuu/triet-hoc-khoa-hoc/52C44B_ao_phat_binh_dang_tu_do_tuyet_doi.aspx

Chùa Bửu Minh Gia Lai - Ý nghĩa tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật
"Trì danh niệm Phật", cầu vãng sanh về Tây phương cực lạc là quốc độ của Ðức Phật A-Di-Ðà, thì dễ tu dễ chứng hơn hết". Ngoài ... , mà cũng là Ðức Phật tiếp dẫn chúng ta về Cực Lạc. c) Niệm Ðức Phật Di-Lặc, là niệm Ðức Phật vị lai. IV
http://www.chuabuuminh.vn/phat-hoc/phat-hoc-ung-dung/7E520B_y_nghia_tung_kinh_tri_chu_niem_phat.aspx

Các trang kết quả: 1 2 3 4 5

Trên Facebook

 

Âm lịch

Ảnh đẹp

Từ điển Online

Từ cần tra:
[Dịch văn bản]
Tra theo từ điển: